Tập trung giải pháp "nước rút" hoàn thành ở mức cao nhất các chỉ tiêu năm 2023

Thu Hằng - Lăng Khoa 18:26, 03/11/2023

Ngày 3-11, đồng chí Trịnh Việt Hùng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, chủ trì Phiên họp toàn thể lần thứ 28 của UBND tỉnh để thảo luận, đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) năm 2023; nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2024. Đồng thời cho ý kiến vào một số tờ trình, báo cáo của UBND tỉnh trình Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và HĐND tỉnh.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trịnh Việt Hùng chủ trì Phiên họp.

Có 29 nội dung được thảo luận, xem xét, cho ý kiến tại Phiên họp, đáng chú ý là: Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2023 và nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2024; kế hoạch đầu tư công năm 2024; việc giao số lượng cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã năm 2024 trên địa bàn tỉnh; phân bổ dự toán ngân sách năm 2024 của tỉnh; hệ số điều chỉnh giá đất năm 2024 trên địa bàn tỉnh…

Theo dự thảo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư: Năm 2023, dự ước một số chỉ tiêu quan trọng của tỉnh không đạt kế hoạch, trong đó có tốc độ tăng trưởng kinh tế; giá trị sản xuất công nghiệp; giá trị xuất khẩu... Tuy nhiên, có một số điểm sáng trong phát KT-XH, như: Ngành Nông nghiệp đạt mức tăng trưởng khá, vượt mục tiêu kế hoạch đề ra; ngành Thương mại - Dịch vụ phục hồi và tăng trưởng mạnh, tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng chung của nền kinh tế; thu hút đầu tư đạt kết quả tích cực; lạm phát được kiểm soát; chỉ số giá tiêu dùng duy trì ở mức thấp…

Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo, làm rõ một số nội dung tại Phiên họp.
Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo, làm rõ một số nội dung tại Phiên họp.

Trên tinh thần phấn đấu đạt các chỉ tiêu ở mức cao nhất, tại Phiên họp, đại diện các sở, ngành đã làm rõ kết quả đạt được trong 10 tháng năm 2023; những thuận lợi, khó khăn, nguyên nhân những chỉ tiêu dự ước không đạt kế hoạch. Từ đó tập trung đề xuất giải pháp nhằm hoàn thành các chỉ tiêu KT-XH năm 2023. Ngoài ra, các đại biểu cũng cho ý kiến vào các nội dung, báo cáo tại Phiên họp.

Kết luận Phiên họp, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trịnh Việt Hùng yêu cầu: Các sở, ban, ngành, địa phương tiếp tục tập trung thực hiện đồng bộ các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đã được Chính phủ, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đề ra; rà soát các chỉ tiêu, nhiệm vụ KT-XH năm 2023; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu KT-XH năm 2023; phấn đấu giải ngân 100% vốn đầu tư công và hoàn thành dự toán thu ngân sách Nhà nước...

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trịnh Việt Hùng phát biểu chỉ đạo tại Phiên họp.
Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trịnh Việt Hùng phát biểu chỉ đạo tại Phiên họp.

Đối với các nội dung khác, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh giao các sở, ngành liên quan tiếp thu ý kiến tại Phiên họp để hoàn thiện báo cáo, trình Tỉnh ủy, HĐND tỉnh theo quy định.