Linh hoạt trong mua sắm thuốc, thiết bị, vật tư y tế

Tùng Lâm (Thực hiện) 07:14, 05/09/2022

Thời gian qua, công tác mua sắm thuốc và trang thiết bị, vật tư y tế trên địa bàn tỉnh đã gặp không ít khó khăn. Đặc biệt là tình trạng thiếu vị thuốc cổ truyền trong điều trị. Tuy nhiên, theo ông Hoàng Hải, Phó Giám đốc Sở Y tế, ngành Y tế Thái Nguyên đã có nhiều giải pháp để kịp thời giải quyết những vướng mắc ở cơ sở.

Bào chế thuốc Đông y tại Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh.
Bào chế thuốc Đông y tại Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh.

P.V: Xin ông chia sẻ những khó khăn trong việc cung ứng, sử dụng thuốc, vật tư, trang thiết bị tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh?

Ông Hoàng Hải: Thời gian qua, các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đều cơ bản đáp ứng đủ thuốc, vật tư y tế, trang thiết bị phục vụ công tác khám bệnh, chữa bệnh tại đơn vị.

Tuy nhiên, ở một số bệnh viện có khám, chữa bệnh y học cổ truyền xảy ra tình trạng vị thuốc cổ truyền còn tồn kho chưa có giấy đăng ký lưu hành hoặc vị thuốc cổ truyền đã trúng thầu nhưng nhà thầu không cung ứng do chưa có giấy đăng ký lưu hành, nên chưa được sử dụng theo quy định tại Thông tư 38/2021/TT-BYT.

P.V: Vậy, ngành Y tế đã có những giải pháp gì để xử lý tình trạng vị thuốc cổ truyền còn tồn kho tại một số cơ sở y tế, thưa ông?

Ông Hoàng Hải: Trước tình trạng trên, Sở Y tế Thái Nguyên đã tổng hợp báo cáo Bộ Y tế tại Công văn số 2052/SYT-NVD ngày 27/5/2022; số 2347/BC-SYT ngày 21/6/2022; số 2755/SYT-NVD ngày 19/7/2022.

Để khắc phục tình trạng thiếu vị thuốc cổ truyền phục vụ công tác khám chữa bệnh, Sở Y tế có văn bản số 2697/SYT-NVD ngày 14/7/2022, chỉ đạo đơn vị đủ điều kiện chế biến dược liệu thành vị thuốc cổ truyền, chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức lựa chọn nhà thầu mua các dược liệu để chế biến các vị thuốc cổ truyền đối với các vị thuốc cổ truyền nhà thầu đã tạm ngừng cung cấp theo quy định.

Hiện tại, Sở đã nhận được thông báo Kết luận của Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn tại cuộc họp giải quyết những vướng mắc khi triển khai thực hiện theo Thông tư 38/2021/TT-BYT. Theo đó, nếu Bộ Y tế sớm ban hành Thông tư sửa đổi theo tinh thần Kết luận của Thứ trưởng thì tỉnh Thái Nguyên sẽ giải quyết được vướng mắc này.

P.V: Từ thực tế có thể thấy, Thái Nguyên là một trong những tỉnh không xảy ra tình trạng thiếu thuốc điều trị và thiết bị, vật tư y tế. Nhờ đâu mà tỉnh có được những kết quả khả quan như vậy, thưa ông?

Ông Hoàng Hải: Để có được kết quả này, ngành Y tế đã sát sao, chỉ đạo các đơn vị thực hiện đấu thầu, mua sắm thuốc, vật tư, thiết bị y tế theo các quy định hiện hành; thực hiện nghiêm theo chỉ đạo của UBND tỉnh; làm tốt công tác phối hợp với các đơn vị liên quan (Bảo hiểm xã hội tỉnh, Sở Tư pháp).

Đặc biệt, đối với các loại thuốc thuộc danh mục đấu thầu tập trung cấp địa phương, Sở Y tế tham mưu với UBND tỉnh ban hành Quyết định về việc tổ chức thực hiện đấu thầu thuốc cho các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên và triển khai thực hiện. Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh quyết định bổ sung vào danh mục thuốc đấu thầu tập trung cấp địa phương tất cả các loại thuốc thuộc danh mục thuốc do các cơ sở y tế đang tự tổ chức đấu thầu.

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản trực thuộc Sở Tư pháp là đơn vị mua sắm tập trung cấp địa phương của tỉnh có trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc. Từ đó công tác tổ chức đấu thầu trên địa bàn có nhiều thuận lợi và được triển khai hiệu quả.

Theo đó, Sở Y tế đã chủ trì, phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh thực hiện thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản và các đơn vị y tế; trình UBND tỉnh phê duyệt. Đồng thời, phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh thực hiện thẩm định hồ sơ mời thầu; thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu đối với các gói thầu mua thuốc tập trung cấp địa phương…

Hiện tại, tỉnh Thái Nguyên đã có kết quả đấu thầu tập trung cấp địa phương năm 2022. Các cơ sở y tế căn cứ kết quả lựa chọn nhà thầu tập trung được công bố để thực hiện mua sắm theo quy định. Đối với thuốc chưa có kết quả lựa chọn nhà thầu tập trung được công bố, các đơn vị y tế trên địa bàn tự tổ chức đấu thầu mua sắm theo quy định tại Khoản 1 Điều 18 Thông tư số 15/2019/TT-BYT để đáp ứng nhu cầu điều trị tại đơn vị.

P.V: Xin cảm ơn ông!