Thông báo lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản

15:31, 03/10/2022

Trường cao đẳng nghề số 1-BQP có nhu cầu thuê đơn vị thẩm định giá tài sản phục vụ công tác chuyển giao Nhà trường như sau:

I. Thông tin tài sản thẩm định giá:

1. Tên, địa chỉ đơn vị có tài sản thẩm định giá:

1.1.Tên đơn vị : Trường Cao đẳng nghề số 1 – Bộ Quốc phòng.  

1.2. Địa chỉ: Số 233 – Đường Quang Trung – tổ 7 – P.Tân Thịnh – TP.TN

2. Tên tài sản, số lượng tài sản thẩm định giá:

2.1. Tài sản thẩm định giá: Dụng cụ, bàn ghế, trang bị dạy nghề đã qua sử dụng hết khấu hao. (kèm theo phụ lục)

3. Mục đích thẩm định giá: Xác định giá của các tài sản, trang thiết bị dạy nghề đã hết khấu hao vẫn còn giá trị sử dụng để làm căn cứ để báo cáo cấc cấp có thẩm quyền hạch toán, chuyển giao tài sản sang Bộ lao động Thương binh & Xã hội theo đúng quy định của Nhà nước .

4. Tiêu chí lựa chọn tổ chức thẩm định giá:

- Doanh nghiệp thẩm định giá được lựa chọn phải thuộc Danh sách công khai doanh nghiệp thẩm định giá đủ điều kiện hoạt động thẩm định giá của Bộ Tài chính.

- Doanh nghiệp thẩm định giá được lựa chọn không thuộc trường hợp không được thẩm định giá theo quy định của Luật giá và các văn bản hướng dẫn thi hành.

- Đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn của hệ thống tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam được ban hành theo Thông tư số 158/2014/TT-BTC ngày 27/10/2014, Thông tư số 28/2015/TT-BTC ngày 06/03/2015 của Bộ Tài chính và các quy định của pháp luật về thẩm định giá.

- Thẩm định viên đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn theo quy định của Luật giá và quy định của pháp luật, có kinh nghiệm trong lĩnh vực thẩm định giá; doanh nghiệp thẩm định giá có uy tín,...

- Giá dịch vụ thẩm định giá trọn gói (đã bao gồm các chi phí đi khảo sát, thu thập thông tin để thẩm định giá,...)

- Các tiêu chí khác: Cung cấp chứng thư theo quy định, chịu trách nhiệm về giá trị thẩm định.

5. Hồ sơ gồm có:

STT

Tiêu chí bắt buộc

Yêu cầu

1

Hồ sơ pháp lý: Danh sách các Doanh nghiệp đủ điều kiện thẩm định giá năm 2021.

Được thành lập theo đúng quy định của pháp luật (Có bản sao chứng thực đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Quyết định thành lập, Chứng chỉ hành nghề,…).

2

Cơ sở vật chất, thiết bị cần thiết

Có trụ sở, địa chỉ rõ ràng, có trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc thẩm định giá tài sản.

3

Thời gian hoạt động (kinh nghiệm)

Có đủ 3 năm kinh nghiệm trở lên (Tính theo ngày/tháng của năm)

4

Năng lực, kinh nghiệm

Có bản mô tả năng lực kinh nghiệm khi thực hiện.

- Hợp đồng thẩm định giá thành công trong hai (02) năm liền kề; hợp đồng thẩm định giá tài sản có giá trị lớn nhất được 30 điểm, các đơn vị xếp thứ tự lần lượt được 20 điểm, 10 điểm và 05 điểm.

- Tổng giá trị chênh lệch hợp đồng thẩm định giá thành công trong hai (02) năm liền kề: Đơn vị có tổng giá trị chênh lệch lớn nhất được 60 điểm; các đơn vị xếp sau lần lượt được 40 điểm, 30 điểm, 20 điểm, 10 điểm và 0 điểm.

5

Thư chào giá dịch vụ thẩm định giá (đã bao gồm chi phí đi thẩm định)

Đơn vị có giá dịch vụ, chi phí thẩm định giá tài sản thấp nhất được 10 điểm, các đơn vị xếp thứ tự lần lượt được 05 điểm, 0 điểm.

6. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đề xuất tham gia thẩm định giá tài sản:

6.1. Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 23/9/2022 đến hết ngày 27/9/2022 (trong giờ hành chính).

6.2. Địa điểm nộp hồ sơ: Trường Cao đẳng nghề số 1 – Bộ Quốc phòng.

  - Địa chỉ: Số 233 – Đường Quang Trung – tổ 7 – P.Tân Thịnh – TP.TN

- Văn thư Trường Cao đẳng nghề số 1 – BQP số điện thoại: 0985.158.178 gặp đồng chí Nguyễn Kim Thúy - nhân viên văn thư).

- Người đến nộp hồ sơ phải mang theo giấy giới thiệu và chứng minh thư nhân dân.

- Hồ sơ có thể nộp trực tiếp hoặc qua đường Bưu điện. 

* Lưu ý:

- Nộp hồ sơ trực tiếp: Người đến nộp hồ sơ phải mang theo Giấy giới thiệu của tổ chức đơn vị đăng ký tham gia tổ chức thẩm định giá và chứng minh thư nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân.

 (Nhà trường không hoàn trả hồ sơ đã nộp).

Trường hợp đơn vị, tổ chức thực hiện thẩm định giá tài sản được lựa chọn không đến làm thủ tục ký kết hợp đồng trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày Nhà trường ban hành Thông báo kết quả lựa chọn Đơn vị, tổ chức thực hiện thẩm định giá tài sản thì xem như từ chối ký kết hợp đồng. Nhà trường có quyền liên hệ và ký kết hợp đồng với Đơn vị, tổ chức thực hiện thẩm định giá tài sản có các tiêu chí phù hợp tiếp theo.

Nhà trường Thông báo để các đơn vị, tổ chức đủ điều kiện thực hiện thẩm định giá tài sản được biết và đăng ký./.