Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông thông báo tuyển dụng

TNĐT 18:13, 28/04/2023

Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông tổ chức tuyển dụng, tiếp nhận viên chức vào làm việc tại Trường năm 2023.

- Thời gian tuyển, tiếp nhận: Tháng 5&6 năm 2023.

- Số lượng: 10.

- Vị trí tuyển, tiếp nhận: Giảng viên.

- Tiêu chuẩn: Trình độ tiến sĩ; có chuyên môn thuộc ngành phù hợp, ngành gần với vị trí cần tuyển, tiếp nhận (Đối với một số ngành đặc thù thuộc Khoa Truyền thông Đa phương tiện, có thể xem xét tuyển dụng với người có trình độ thạc sĩ).

- Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 28/4/2023 đến hết ngày 27/5/2023.

- Mọi chi tiết xin liên hệ tại Bộ phận Tổ chức cán bộ, Phòng Hành chính - Tổ chức - Phòng 313, Nhà C1, Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông, đường Z115, Quyết Thắng, Thành phố Thái Nguyên hoặc xem trên Website: www.ictu.edu.vn  của Trường”.