Thông báo phân luồng tổ chức giao thông để phục vụ công tác khắc phục sạt lở khu vực Đèo So đoạn từ Km34+700 – Km34+810/QL.3C

TNĐT 14:32, 04/05/2023

Để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện lưu thông qua Đèo So trên QL.3C trong thời gian thực hiện công tác khắc phục sạt lở, Sở Giao thông vận tải Thái Nguyên thông báo tổ chức phân luồng như sau:

1. Cấm lưu thông các phương tiện qua Đèo So (đoạn từ Km34+700 – Km34+810/QL.3C) từ 8h00 ngày 28/4/2023 đến khi khắc phục xong sự cố sạt lở;

2. Phân luồng giao thông từ xa đối với các phương tiện từ tỉnh Thái Nguyên qua Đèo So đi tỉnh Bắc Kạn và ngược lại như sau: Các phương tiện đi theo hướng từ Thái Nguyên đi theo QL.3C đến nút giao với đường Hồ Chí Minh (tại Km19+250/QL.3C) rẽ phải vào đường Hồ Chí Minh đến nút giao với QL.3 (tại Km113+250/QL.3) rẽ trái vào QL.3 đến nút giao với QL.3B (tại Km153+500/ QL3) rẽ trái vào QL.3B đến huyện Chợ Đồn tỉnh Bắc Kạn và ngược lại.

Sở Giao thông vận tải Thái Nguyên thông báo để các tổ chức, cá nhân có phương tiện lưu thông qua Đèo So trên QL.3C biết để thuận tiện trong quá trình tham gia giao thông.

SƠ ĐỒ PHÂN LUỒNG TỔ CHỨC GIAO THÔNG  ĐỂ PHỤC VỤ CÔNG TÁC KHẮC PHỤC SẠT LỞ KHU VỰC  ĐÈO SO ĐOẠN KM34+700-KM34+810/QL.3C