Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên thông báo tuyển dụng viên chức năm 2023

TNĐT 09:48, 21/11/2023

Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên thông báo tuyển dụng viên chức bằng hình thức xét tuyển năm 2023 như sau:

1. Số lượng người làm việc cần tuyển ứng với từng vị trí việc làm: 72 người.

- Bác sĩ (hạng III): 19

- Điều dưỡng hạng III: 8

- Điều dưỡng hạng IV: 27

- Dinh dưỡng hạng III: 01

- Dược sĩ (hạng III): 01

- Dược hạng IV: 01

- Kỹ thuật y hạng III: 02 

- Kỹ thuật y hạng IV: 02

- Kỹ sư (hạng III): 02

- Chuyên viên: 05

- Kế toán viên: 03

- Công tác xã hội viên: 01 

2. Số lượng vị trí việc làm thực hiện việc xét tuyển: 15 vị trí việc làm.

Chỉ tiêu xét tuyển theo số lượng người làm việc và vị trí việc làm

(Phụ lục kèm theo).

3. Tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự tuyển

3.1. Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:

a) Có Quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

b) Từ đủ 18 tuổi trở lên. Đối với một số lĩnh vực hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao, tuổi dự tuyển có thể thấp hơn theo quy định của pháp luật; đồng thời, phải có sự đồng ý bằng văn bản của người đại diện theo pháp luật;

c) Có đơn đăng ký dự tuyển;

d) Có lý lịch rõ ràng;

đ) Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề hoặc có năng khiếu kỹ năng phù hợp với vị trí việc làm;

e) Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;

g) Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm do đơn vị sự nghiệp công lập xác định nhưng không được trái với quy định của pháp luật.

3.2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

a) Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

b) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

4. Đối tượng và điểm ưu tiên

a) Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2;

b) Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con của người hoạt động cách mạng trước tổng khởi nghĩa (từ ngày 19 tháng 8 năm 1945 trở về trước), con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: được cộng 5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2;

c) Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ phục vụ có thời hạn trong lực lượng công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong, đội viên trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ: được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2.

Trường hợp người dự tuyển thuộc nhiều diện ưu tiên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm thi tại vòng 2 theo quy định hiện hành.

5. Hình thức, nội dung xét tuyển:

5.1. Hình thức tuyển dụng: Tuyển dụng viên chức bằng hình thức xét tuyển được thực hiện 02 vòng theo quy định.

5.2. Nội dung xét tuyển viên chức

5.2.1. Vòng 1: Kiểm tra điều kiện dự tuyển tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, nếu đáp ứng đủ thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.

5.2.2. Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành

a) Hình thức, nội dung và thời gian thi:

- Đối với các chức danh nghề nghiệp Bác sĩ (Hạng III), Dược sỹ (hạng III), Dinh dưỡng hạng III, Chuyên viên, Kế toán viên, Kỹ sư (hạng III), Công tác xã hội viên: Phỏng vấn để kiểm tra về kiến thức, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển. Thời gian phỏng vấn 30 phút (trước khi thi phỏng vấn, thí sinh dự thi có không quá 15 phút chuẩn bị).

- Đối với các chức danh nghề nghiệp Điều dưỡng hạng III, Kỹ thuật y hạng III, Điều dưỡng hạng IV, Kỹ thuật y hạng IV, Dược hạng IV: Thực hành để kiểm tra về kiến thức, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển. Thời gian thực hành do Giám đốc bệnh viện quyết định.

b) Thang điểm: Điểm phỏng vấn hoặc thực hành được tính theo thang điểm 100.

6. Thời gian và địa điểm xét tuyển.

- Thời gian: Tháng 12/2023 – 01/2024

- Địa điểm: Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên.

7. Thời hạn, địa chỉ và địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển

- Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu số 01 ban hành kèm theo Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 hoặc người đăng ký dự tuyển có thể nhận phiếu đăng ký dự tuyển tại phòng Tổ chức cán bộ, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên, trong giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần.

- Địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: Người đăng ký dự tuyển viên chức nộp trực tiếp Phiếu đăng ký dự tuyển tại Phòng Tổ chức cán bộ, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên, số 479, đường Lương Ngọc Quyến, phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên, điện thoại: 0208.3.854.756.

- Thời hạn tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển: từ ngày 21/11/2023 đến hết ngày 20/12/2023.

- Lệ phí dự tuyển: Thực hiện theo Thông tư liên tịch số 92/2021/TT-BTC ngày 28/10/2021 của Bộ Tài chính Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức.

- Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi và các thông tin liên quan sẽ được niêm yết tại Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên và được đăng tải trên website Bệnh viện: www.bvdktuthainguyen.gov.vn./.