Tỉnh ủy Thái Nguyên:
Quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng

Hải Hằng - Trường Sơn 17:17, 26/02/2024

Ngày 26-2, Tỉnh ủy Thái Nguyên tổ chức Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII; chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024; triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

 

Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì Hội nghị.
Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì Hội nghị.

Tham dự Hội nghị tại điểm cầu trụ sở Tỉnh ủy có các đồng chí: Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Trịnh Việt Hùng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, huyện, thành phố. Hội nghị được kết nối với 216 điểm cầu tại các đơn vị, địa phương trong toàn tỉnh, với sự tham dự của gần 26.800 đại biểu.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe GS.TS Hoàng Chí Bảo, chuyên gia cao cấp, nguyên Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương, trình bày chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ tỉnh Thái Nguyên thật sự tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới”. Các đại biểu cũng được triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung bài viết “Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

GS.TS Hoàng Chí Bảo, Chuyên gia cao cấp, nguyên Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương trình bày chuyên đề tại Hội nghị.
GS.TS Hoàng Chí Bảo, Chuyên gia cao cấp, nguyên Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương trình bày chuyên đề tại Hội nghị.

Cũng tại Hội nghị, các đại biểu đã được quán triệt nội dung các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương, gồm: Kết luận số 68-KL/TW ngày 29/12/2023 của Bộ Chính trị; Nghị quyết số 46-NQ/TW ngày 20/12/2023 của Bộ Chính trị; Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 25/12/2023 của Bộ Chính trị; Chỉ thị số 28-CT/TW ngày 25/12/2023 của Bộ Chính trị; Chỉ thị số 29-CT/TW ngày 5/1/2024 của Bộ Chính trị; Kết luận số 69-KL/TW ngày 11/1/2024 của Bộ Chính trị; Kết luận số 70-KL/TW ngày 31/1/2024 của Bộ Chính trị.

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Hải nhấn mạnh: Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên gương mẫu, có đạo đức cách mạng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu ngang tầm nhiệm vụ là chuyên đề học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024 của Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên. Sau Hội nghị này, đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, đội ngũ cán bộ, đảng viên triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương. Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo Bác bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, đưa việc học tập, làm theo Bác và nêu gương của cán bộ, đảng viên trở thành nhu cầu tự thân, là động lực để toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta phát huy nội lực, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025...