Phấn đấu mỗi xã có ít nhất 1 sản phẩm tham gia chương trình OCOP

17:58, 11/03/2022

Năm 2021, huyện Phú Lương có 9 sản phẩm được phân hạng OCOP (vượt 7 sản phẩm so với kế hoạch đề ra). Phát huy kết quả đó, năm 2022, huyện phấn đấu mỗi xã lựa chọn được ít nhất 1 sản phẩm tiềm năng, đặc trưng tham gia đăng ký chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP).

Để đạt mục tiêu này, huyện đẩy mạnh tuyên truyền các chính sách hỗ trợ của Nhà nước và lợi ích cộng đồng khi tham gia chương trình OCOP, để các hợp tác xã, doanh nghiệp, hộ sản xuất hiểu và có động lực tham gia; yêu cầu phòng chuyên môn và chính quyền địa phương hướng dẫn các chủ thể tham gia xây dựng quy trình sản xuất đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, thiết kế mẫu mã, bao bì đáp ứng các tiêu chí; ưu tiên hỗ trợ phát triển sản xuất các sản phẩm thế mạnh, chủ lực; thúc đẩy chuyển đổi sản xuất quy mô nhỏ sang sản xuất theo hướng liên kết chuỗi giá trị khép kín…

Tính đến nay, toàn huyện Phú Lương có 11 sản phẩm OCOP.