Danh mục tài liệu ôn tập môn Kiến thức chung phục vụ thi tuyển công chức

TNĐT 10:30, 09/11/2023

Thực hiện Kế hoạch số 96-KH/TU ngày 20/2/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tuyển dụng công chức cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh Thái Nguyên năm 2023, Ban Tổ chức Tỉnh ủy (Cơ quan Thường trực Hội đồng tuyển dụng) đã lập Danh mục tài liệu ôn tập thi môn Kiến thức chung tại vòng 1 kỳ thi tuyển công chức cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh Thái Nguyên năm 2023.

Dưới đây là Danh mục tài liệu ôn tập: