Tổ chức đợt phim kỷ niệm các ngày lễ lớn

Ngọc Chuẩn 11:06, 28/04/2023

Nhân kỷ niệm những ngày lễ lớn: Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4), Quốc tế lao động (1-5), Ngày giải phóng Điện Biên (7-5) và Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5), Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng (Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Thái Nguyên) tổ chức đợt chiếu phim đặc biệt phục vụ nhân dân, thời gian từ ngày 28-4 đến 20-5.

Đội chiếu bóng lưu động (Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng Thái Nguyên) chuẩn bị máy móc thiết bị chiếu phim phục vụ nhân dân vùng sâu, vùng xa của tỉnh.
Đội chiếu bóng lưu động (Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng Thái Nguyên) sẽ chiếu phim phục vụ nhân dân vùng sâu, vùng xa của tỉnh.

Cụ thể, tại Rạp chiếu bóng Thái Nguyên chiếu 6 buổi:

Ngày 28-4, phim tài liệu "Lửa từ thành cổ" (Điện ảnh Quân đội nhân dân sản xuất) và phim truyện "Bình minh đỏ" (Hãng phim Hội Điện ảnh Việt Nam sản xuất).

Ngày 29-4, phim tài liệu "Đồng khởi tự cứu mình" (Điện ảnh Quân đội nhân dân sản xuất) và phim truyện "Giải phóng Sài Gòn" (Hãng phim truyện Việt Nam sản xuất).

Ngày 6-5, phim tài liệu "Trở về miền ký ức" (Công ty TNHH MTV Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương sản xuất) và phim truyện "Tổ quốc tiếng gà trưa" (Công ty CP phim Giải Phóng sản xuất).

Ngày 7-5, phim tài liệu "Chiến thắng Biên giới Thu Đông 1950" (Điện ảnh Quân đội nhân dân sản xuất) và phim truyện "Sống cùng lịch sử" (Công ty TNHH MTV Hãng phim truyện Việt Nam sản xuất).

Ngày 18-5, phim tài liệu "Bác Hồ với Điện ảnh" (Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương sản xuất) và phim truyện "Nhà tiên tri" (Hãng phim truyện Việt Nam sản xuất).

Ngày 19-5, phim tài liệu "Hồ Chí Minh năm 1946" (Công ty CP Vietking sản xuất) và  phim truyện “Hà Nội mùa Đông năm 1946” (Hãng phim truyện Việt Nam sản xuất).

Cũng trong dịp này, Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng Thái Nguyên thực hiện 24 buổi chiếu phim phục vụ đối tượng chính sách và nhân dân các xã vùng sâu, vùng xa của tỉnh. Các phim được lựa chọn chiếu gồm: Phim hoạt hình "Bạch Đằng nổi sóng", "Giải cứu bò con", "Kỳ tích đầm Dạ Trạch", "Tái sinh" và "Nguồn cội" (do Công ty CP Hãng phim Hoạt hình Việt Nam sản xuất) và phim tài liệu "Lửa từ thành cổ", "Thống nhất đất nước" (do Điện ảnh Quân đội nhân dân sản xuất), "Trở về miền ký ức", "Bác Hồ với Điện ảnh", "80 năm Đề cương về văn hóa Việt Nam", "Cha tôi và đồng đội", "30-4 Ngày thống nhất" (do Công ty TNHH MTV Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương sản xuất), cùng nhiều bộ phim ý nghĩa khác do Cục Điện ảnh cung cấp.

Các buổi chiếu phim phục vụ nhân dân bắt đầu lúc 20 giờ hàng ngày.