Tuần phim kỷ niệm 80 năm ra đời “Đề cương về Văn hóa Việt Nam” và ngày thống nhất đất nước

Theo NDĐT 08:43, 18/04/2023

Theo thông tin từ Điện ảnh Quân đội nhân dân, nhân kỷ niệm 80 năm ra đời “Đề cương về Văn hóa Việt Nam” (1943-2023) và 48 năm ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2023), Điện ảnh Quân đội nhân dân phối hợp Cục Điện ảnh/Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Tuần phim.

Cảnh trong phim Cha cõng con. (Ảnh: Điện ảnh Quân đội nhân dân cung cấp)
Cảnh trong phim "Cha cõng con". (Ảnh: Điện ảnh Quân đội nhân dân cung cấp)

Tuần phim nhằm tuyên truyền sâu rộng về ý nghĩa lịch sử, giá trị lý luận, thực tiễn, sức sống lâu bền và quá trình kế thừa, vận dụng, phát triển những nội dung cốt lõi của “Đề cương về Văn hóa Việt Nam” trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và công cuộc đổi mới, phát triển bền vững của đất nước hiện nay; khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh là nhân tố quyết định làm nên thắng lợi vĩ đại của dân tộc, giải phóng miền nam, thống nhất đất nước, đưa cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Các tác phẩm điện ảnh phim truyện và phim tài liệu trình chiếu trong Tuần phim có chủ đề về văn hóa, đất nước, con người Việt Nam và con đường thống nhất đất nước đầy gian khổ và hào hùng của dân tộc.

Cảnh trong phim Khúc mưa. (Ảnh: Điện ảnh QĐND cung cấp)
Cảnh trong phim "Khúc mưa". (Ảnh: Điện ảnh QĐND cung cấp)

Tuần phim giới thiệu tới khán giả các phim truyện “Sinh mệnh”, “Khúc mưa”, “Cha cõng con”, “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh”, các phim tài liệu “Hóa giải”, “Ngày cuối của chiến tranh”, “Sống và kể lại”, “Còn lại với thời gian”.

Các phim được chiếu bắt đầu lúc 19 giờ 30 phút các ngày từ 24 đến 27-4 tại Rạp chiếu phim Điện ảnh Quân đội nhân dân, số 17 Lý Nam Đế, phường Hàng Mã, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.