Khánh thành công trình tôn tạo di tích đình Nguyễn Hậu

Nguyễn Ngân (TP. Phổ Yên) 12:09, 05/06/2023

Sau gần 7 tháng thi công, mới đây, UBND phường Tiên Phong (TP. Phổ Yên) đã tổ chức Lễ khánh thành công trình tu sửa, tôn tạo di tích đình Nguyễn Hậu.

Các cụ cao niên thực hiện nghi thức khánh thành công trình tu sửa, tôn tạo di tích đình Nguyễn Hậu.

Theo dấu tích để lại, đình Nguyễn Hậu được xây dựng cách đây hơn 300 năm, là nơi thờ Đức thánh Cao Sơn Quý Minh và Diên Bình công chúa; đồng thời là nơi sinh hoạt văn hóa, tín ngưỡng truyền thống của nhân dân địa phương.

Trải qua nhiều thăng trầm của lịch sử, thực hiện tiêu thổ kháng chiến, đình Nguyễn Hậu đã nhiều lần bị phá hủy và chỉ còn lại phần hậu cung được lưu giữ. Ngày 30/1/2013, cụm di tích đình - chùa Nguyễn Hậu đã được UBND tỉnh Thái Nguyên công nhận là Di tích lịch sử cấp tỉnh.

Đến ngày 23/8/2022, UBND tỉnh đã phê duyệt Dự án tu sửa, tôn tạo di tích đình Nguyễn Hậu, với các hạng mục: Tu sửa, tôn tạo nhà tiền tế (diện tích 108m2), nhà hậu cung (30m2), mái hiên, nền, cột đồng trụ, sân (diện tích 430m2). Tổng kinh phí thực hiện Dự án là 1,98 tỷ đồng, trong đó Nhà nước hỗ trợ 50%, còn lại là nguồn xã hội hóa.

Đến nay, các hạng mục công trình đã được hoàn thành, đảm bảo chất lượng kỹ thuật, mỹ thuật, kiến trúc truyền thống, đáp ứng yêu cầu về bảo tồn và phát huy giá trị di tích cũng như nhu cầu sinh hoạt văn hóa tâm linh, tín ngưỡng của nhân dân.