Tăng cường kiểm tra về an toàn vệ sinh lao động

16:14, 03/06/2019

Trong Tháng An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2019 (từ 1-31/5/2019)), Hội đồng ATVSLĐ tỉnh đã chủ trì kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật về an toàn lao động, vệ sinh lao động và phòng, chống cháy nổ tại 14 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Nội dung kiểm tra tập trung vào công tác bảo đảm ATVSLĐ, công tác phòng, chống cháy nổ; việc thực hiện các chế độ, quyền lợi của người lao động. Đồng thời, kiểm tra công tác huấn luyện, tình hình công nhân sử dụng đồ bảo hộ lao động trong khi làm việc, quy trình sản xuất, quy trình vận hành các loại máy móc, thiết bị, công tác chăm sóc sức khỏe cho người lao động...

Theo đánh giá của Hội đồng, đa số các quy định về việc chấp hành báo cáo định kỳ; xây dựng nội quy lao động, thỏa ước lao động, thang lương, bảng lương, tổ chức đối thoại định kỳ và tham gia Bảo hiểm xã hội; thành lập Hội đồng ATVSLĐ tại đơn vị, tổ sản xuất và tổ chức kiểm tra thường xuyên; trang bị phương tiện phòng chống cháy nổ…

Tuy vậy, trong quá trình kiểm tra, Hội đồng ATVSLĐ  đã phát hiện nhiều sai phạm, tập trung chủ yếu ở lỗi vi phạm, như: Người lao động không có hợp đồng lao động, không tham gia đủ bảo hiểm xã hội, thiếu trang bị bảo hộ lao động; một số doanh nghiệp tổ chức huấn luyện ATVSLĐ chưa đầy đủ, chỉ tập trung vào một số nhóm đối tượng nhất định…

Bên cạnh đó, Hội đồng đã ghi nhân những vướng mắc, khó khăn trong việc chấp hành các quy định pháp luật về an toàn lao động, vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ để chuyển tiếp và đề xuất các cấp có thẩm quyền điều chỉnh các quy định còn bất cập, chưa hoặc không phù hợp trong thực tế.