Phú Bình: Triển khai hiệu quả nhiệm vụ chuyển đổi số

Văn Mưu (Phú Bình) 14:39, 12/12/2022

Trong năm 2022, huyện Phú Bình đã triển khai đồng bộ, hiệu quả Chương trình chuyển đổi số gắn với thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp về cải cách hành chính.

Huyện Phú Bình đang triển khai mô hình Chợ 4.0 - Thanh toán không dùng tiền mặt tại 8 chợ.
Huyện Phú Bình đang triển khai mô hình Chợ 4.0 - Thanh toán không dùng tiền mặt tại 8 chợ. Ảnh: T.L

Theo đó, việc gửi, nhận văn bản điện tử tích hợp chữ ký số thay thế văn bản giấy được thực hiện thường xuyên. Nhiều hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến từ cấp huyện đến xã một cách ổn định, thông suốt, đáp ứng yêu cầu chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ. Qua đó, đánh dấu bước chuyển mạnh mẽ trong ứng dụng công nghệ thông tin đối với công tác chỉ đạo, điều hành; tiết kiệm được thời gian, kinh phí cho cơ quan Nhà nước.

Bên cạnh đó, các mô hình “Camera giám sát, đảm bảo an ninh trật tự” trên địa bàn được triển khai tại trung tâm 20 xã, thị trấn và các đầu mối giao thông, góp phần giữ vững an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.

Cùng với đó, huyện Phú Bình tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền để nâng cao nhận thức của người dân về chuyển đổi số; phát động phong trào thi đua rộng khắp về chuyển đổi số...

Đến nay, huyện đã thử nghiệm mô hình Tổ công nghệ số cộng đồng hỗ trợ người dân tham gia chuyển đổi số; triển khai Nền tảng địa chỉ số quốc gia gắn với bản đồ số trên địa bàn huyện Phú Bình; mô hình Chợ 4.0 - Thanh toán không dùng tiền mặt tại 8 chợ; tuyên truyền, hướng dẫn người dân thực hiện cài đặt và đăng ký tài khoản, sử dụng thường xuyên các ứng dụng: Thái Nguyên ID, Sổ sức khỏe điện tử, C-ThaiNguyen, VNPT Money…


Từ khóa:

chuyển đổi số

Phú Bình