Đóng góp vào dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi): Coi trọng chất lượng và đúng hạn định

Văn Hiến 19:02, 24/02/2023

Ngay từ đầu năm 2023, UBND tỉnh đã chỉ đạo các ngành, địa phương trong tỉnh tổ chức lấy ý kiến nhân dân nhằm hoàn thiện dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi). Việc lấy ý kiến nhân dân vào dự thảo luật quan trọng này phải bảo đảm chất lượng, khoa học, đồng bộ, khả thi, phản ánh ý chí, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân và đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới...

Vấn đề kiểm đếm, thu hồi đất được người dân trong tỉnh đặc biệt quan tâm (ảnh minh họa).
Vấn đề kiểm đếm, thu hồi đất được người dân trong tỉnh đặc biệt quan tâm (ảnh minh họa).

Việc lấy ý kiến đóng góp vào dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) đã, đang được tỉnh triển khai đồng bộ, toàn diện để đạt kết quả cáo nhất. Trong đó, các cơ quan quan trọng của tỉnh đều triển khai, như: Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị - xã hội nghề nghiệp, tổ chức xã hội nghề nghiệp; Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân; cơ quan, tổ chức, sở, ban, ngành.

Riêng các tổ chức, cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, tư pháp, hành pháp các cấp trên địa bàn tỉnh triển khai lấy ý kiến đóng góp vào dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) theo chức trách, nhiệm vụ chuyên môn.

Các trường đại học, cao đẳng, các chuyên gia, nhà khoa học trên địa bàn tỉnh; Doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh và các tổ chức kinh tế khác trên địa bàn tỉnh cũng đồng loạt triển khai nhiệm vụ này trên cơ sở những yêu cầu, tác động trực tiếp của tài nguyên đất đến đời sống xã hội cần kịp thời tháo gỡ.

UBND tỉnh chỉ đạo nội dung, hình thức lấy ý kiến toàn bộ nội dung dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), gồm bố cục, nội dung và kỹ thuật trình bày. Trong đó, nội dung quan trọng nhất UBND tỉnh giao các ngành, đơn vị, địa phương cần lấy ý kiến, gồm: Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; Thu hồi đất và chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; Phát triển quỹ đất; Giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; hạn mức giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; Đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và các thủ tục hành chính, dữ liệu, thông tin đất đai; Cơ chế, chính sách tài chính, giá đất; Chế độ quản lý, sử dụng các loại đất; Phân cấp, giám sát, kiểm soát quyền lực; Hộ gia đình sử dụng đất.

Qua việc lấy ý kiến đóng góp vào Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), nhân dân trong tỉnh quan tâm nhiều nhất những nội dung như: Các trường hợp thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng; Trình tự, thủ tục thu hồi đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; Về mở rộng hạn mức nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân; Về mở rộng đối tượng nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất trồng lúa; Thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai; Chính sách đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu số. 

Để việc lấy ý kiến đóng góp được thuận lợi, tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan chức năng, cơ quan truyền thông của tỉnh đăng tải toàn văn dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) để các cơ quan, tổ chức, cá nhân tiếp cận, nghiên cứu và đóng góp ý kiến qua các hình thức.

Hiện đã có một số tổ chức, đơn vị, địa phương trong tỉnh tổ chức lấy ý kiến đóng góp vào dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), như: UBND huyện Phú Bình; Ủy ban MTTQ tỉnh… Ngoài việc giao cho các tổ chức, đơn vị, địa phương trong tỉnh triển khai việc lấy ý kiến, UBND tỉnh khuyến khích các cá nhân trên địa bàn chủ động nghiên cứu dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) và  gửi ý kiến góp ý bằng văn bản qua đường bưu điện ghi rõ “Nội dung tham gia Luật Đất đai (sửa đổi)” về Sở Tài nguyên và Môi trường.

Đồng chí Đặng Văn Huy, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, cho biết: Theo yêu cầu của UBND tỉnh, việc lấy ý kiến nhân dân trong tỉnh vào dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) đến từng xã, phường, thị trấn; cấp xã bố trí kinh phí từ ngân sách địa phương để tổ chức thực hiện việc lấy ý kiến tại địa phương. Do vậy, chúng tôi đang đốc thúc các đơn vị, địa phương gửi kết quả về Sở Tài nguyên và Môi trường chậm nhất trước ngày 10/3/2023 để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh, hoàn thiện văn bản gửi về Trung ương theo hạn định.