Đồng Hỷ: Cung cấp thông tin cho đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Minh Phương 17:24, 18/05/2023

Ngày 18-5, Ủy ban MTTQ huyện Đồng Hỷ tổ chức Hội nghị cung cấp thông tin cho đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi với sự tham gia của 120 đại biểu là cán bộ chủ chốt ủy ban MTTQ các xã, thị trấn, trưởng ban công tác mặt trận khu dân cư, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) trên địa bàn huyện...

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được thông tin về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân tộc; kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS, miền núi giai đoạn 2021-2030 và kế hoạch giám sát việc thực hiện chương trình này giai đoạn I (2021-2025); Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi trên địa bàn tỉnh, huyện và cả nước thời gian qua...

Cán bộ Công an huyện Đồng Hỷ hướng dẫn bà con dân tộc Mông ở xã Văn Lăng thực hiện các thủ tục để cấp căn cước công dân gắn chíp kèm tài khoản định danh điện tử.
Cán bộ Công an huyện Đồng Hỷ hướng dẫn bà con dân tộc Mông ở xã Văn Lăng thực hiện các thủ tục để cấp căn cước công dân gắn chíp kèm tài khoản định danh điện tử.

Thông qua Hội nghị nhằm cung cấp, trang bị cho đội ngũ cán bộ cơ sở, người có uy tín trong vùng đồng bào DTTS những thông tin quan trọng, cần thiết, hữu ích để tăng cường và phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân, thực hiện tốt vai trò là cầu nối giữa các cấp ủy Đảng, chính quyền với nhân dân, đặc biệt là đồng bào DTTS, góp phần quan trọng thực hiện tốt các nhiệm vụ của địa phương.