Tăng cường phối hợp quản lý sinh viên nội trú, ngoại trú

Hằng Nga 18:37, 28/07/2023

Chiều 28-7, Trường Đại học Y - Dược tổ chức Hội nghị phối hợp quản lý người học nội, ngoại trú năm 2023 và triển khai công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn trường học. Tham dự có lãnh đạo Đại học Thái Nguyên, Phòng PA03 (Công an tỉnh) và UBND, Công an, các tổ dân phố thuộc các phường Quang Trung, Đồng Quang, Hoàng Văn Thụ (TP. Thái Nguyên).

Trường Đại học Y –Dược đã ký biên bản ghi nhớ phối hợp quản lý người học ở nội, ngoại trú, thực hiện công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn trường học với chính quyền, công an phường Đồng Quang TP.Thái Nguyên.
Trường Đại học Y - Dược ký biên bản ghi nhớ phối hợp quản lý người học ở nội trú, ngoại trú và thực hiện công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn trường học với chính quyền, Công an phường Đồng Quang.

Hiện Trường Đại học Y –Dược có hơn 8.000 sinh viên, học viên. Trong đó, số ở ngoại trú chiếm gần 80%. Công tác quản lý người học ở nội trú, ngoại trú luôn được Nhà trường đặc biệt quan tâm. Công tác phối hợp kiểm tra quản lý người học ở nội trú, ngoại trú của Nhà trường được thực hiện 2 lần/năm, vào cuối mỗi học kỳ. Nhà trường duy trì việc liên hệ với chính quyền, công an các phường để nắm bắt tình hình người học ở nội trú, ngoại trú...

Tuy nhiên, vẫn còn một bộ phận không nhỏ sinh viên coi nhẹ công tác quản lý nội, ngoại trú nên còn hiện tượng nhờ người ký thay, nhận xét thay vào sổ theo dõi nội, ngoại trú; quá trình tiếp nhận hồ sơ và xử lý thủ tục đăng ký tạm trú qua Cổng dịch vụ công giới hạn số lượng người đăng ký theo ngày gây khó khăn cho người học…

Tại Hội nghị, đại diện Phòng PA03, chính quyền phường, đại diện các tổ dân phố trao đổi, thống nhất các giải pháp phối hợp quản lý người học ở ngoại trú, như: Xây dựng phần mềm quản lý người học ở nội, ngoại trú; tăng cường trao đổi thông tin giữa Nhà trường và chính quyền, công an địa phương nơi có người học ở ngoại trú; Nhà trường chỉ đạo, vận động người học tích cực tham gia các phong trào văn hóa, văn nghệ, vệ sinh môi trường… ở nơi đăng ký tạm trú...

Cũng tại Hội nghị, Trường Đại học Y - Dược ký biên bản ghi nhớ phối hợp quản lý người học ở nội, ngoại trú, thực hiện công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn trường học với 3 phường Quang Trung, Đồng Quang và Hoàng Văn Thụ.