Trên 500 người được trang bị kỹ năng lồng ghép giới trong cộng đồng

Thu Hà 18:04, 31/08/2023

Từ ngày 9 đến 31-8, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh tổ chức 7 lớp tập huấn trang bị kiến thức bình đẳng giới, kỹ năng thực hiện lồng ghép giới trong cộng đồng tại các huyện: Phú Bình, Đồng Hỷ, Phú Lương, Đại Từ, Định Hóa, Võ Nhai.

Học viên của huyện Phú Lương trình bày bài tập thực hành truyền thông về bình đẳng giới trên nền tảng số.
Học viên của huyện Phú Lương trình bày bài tập thực hành truyền thông về bình đẳng giới trên nền tảng số.

Đây là các địa phương được Hội LHPN tỉnh triển khai Dự án 8 về “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em”, thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn I (2021 - 2025).

Tham gia các lớp tập huấn có trên 500 học viên là bí thư chi bộ, trưởng xóm, tổ dân phố, trưởng các tổ chức chính trị - xã hội; người có uy tín trong cộng đồng; hội viên phụ nữ nòng cốt...

Trong thời gian tập huấn, các học viên được trang bị kiến thức về: Thực trạng và một số vấn đề giới nổi bật ở vùng dân tộc thiểu số; kết quả thực hiện bình đẳng giới trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên; một số văn bản quy định về lồng ghép giới; một số nguyên tắc truyền thông về bình đẳng giới, lồng ghép giới; phương pháp thu hút sự tham gia của của nam giới trong phòng, chống bạo lực gia đình...

Các học viên cũng được thực hành về các kỹ năng: Phân tích nguyên nhân và một số phương pháp giải quyết các tình huống về giới; Lồng ghép giới trong các cuộc họp xóm, tổ dân phố; truyền thông về bình đẳng giới trên các nền tảng số như: Facebook, Zalo, Youtube...