TP. Thái Nguyên: Hỗ trợ bò giống cho 36 hộ nghèo, cận nghèo

Chung An 19:51, 19/09/2023

Ngày 19-9, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp TP. Thái Nguyên tổ chức bàn giao bò cho các hộ nghèo, cận nghèo tại 7 xã, phường trên địa bàn, gồm: Đồng Liên, Hương Sơn, Huống Thượng, Quyết Thắng, Thịnh Đức, Cao Ngạn và Phúc Hà.

Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp TP. Thái Nguyên cấp bò cho người dân xã Đồng Liên.
Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp TP. Thái Nguyên cấp bò cho người dân xã Đồng Liên.

Đây là hoạt động thuộc Dự án "vỗ béo bò" - đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo, thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn TP. Thái Nguyên năm 2023.

Đợt này, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp TP. Thái Nguyên trao 36 con bò cho 36 hộ nghèo, cận nghèo, mới thoát nghèo tại các xã, phường nêu trên. Các hộ dân được hỗ trợ 100% tiền mua giống bò, 50% kinh phí mua thức ăn hỗn hợp.

Tổng kinh phí thực hiện chương trình này là trên 1 tỷ đồng, trong đó, 765 triệu đồng tiền bò giống (từ nguồn ngân sách), còn lại là tiền nhân dân đối ứng mua thức ăn, ngày công lao động.

Hoạt động này góp phần tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho các hộ dân, giảm nghèo trên địa bàn…