TP. Phổ Yên:
Thực hiện hiệu quả công tác khám chữa bệnh và BHXH

Hoàng Cường 12:19, 11/10/2023

Mới đây, tại TP. Phổ Yên, Sở Y tế và Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh tổ chức Hội nghị liên ngành kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết số 156/NQ-HĐND ngày 12/8/2021 của HĐND tỉnh về việc thông qua Chương trình phát triển y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025 (viết tắt là Nghị quyết 156); Quyết định số 1300/QĐ-BYT ngày 9/3/2023 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã giai đoạn đến năm 2023 (viết tắt là Quyết định 1300); việc thực hiện chỉ tiêu BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT) năm 2023.

Đoàn liên ngành Sở Y tế và BHXH tỉnh làm việc với TP. Phổ Yên.
Đoàn liên ngành của Sở Y tế và BHXH tỉnh làm việc với TP. Phổ Yên.

Tại Hội nghị, lãnh đạo TP. Phổ Yên đã báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ trên. Cụ thể, thực hiện Nghị quyết 156, thành phố đã ban hành văn bản chỉ đạo thực hiện; đưa các mục tiêu, chỉ tiêu của Nghị quyết vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương theo từng năm và theo giai đoạn. Đến nay, TP. Phổ Yên có 12,3 bác sĩ/10.000 dân; 100% các xã, phường có bác sĩ làm việc; trên 80% người dân được quản lý sức khỏe...

Về thực hiện Quyết định 1300, TP. Phổ Yên đã đánh giá thực trạng y tế xã, phường. Kết quả, trên địa bàn có 6/18 xã, phường đạt chuẩn về y tế giai đoạn đến năm 2023 theo bộ tiêu chí mới.

Đối với việc thực hiện chỉ tiêu về BHXH, BHYT, đến nay số người tham gia BHXH của thành phố đạt 192.399 người (bằng 95% kế hoạch tỉnh giao); người dân có thẻ BHYT là 175.390 người (đạt 95%)....

Làm việc với TP. Phổ Yên, Đoàn liên ngành đề nghị địa phương cần quan tâm đầu tư trang thiết bị y tế cho các bệnh viện, trạm y tế; đẩy mạnh cải cách hành chính, giảm phiền hà, tạo thuận lợi cho người dân trong việc thụ hưởng các dịch vụ chăm sóc sức khỏe; thường xuyên tổ chức đối thoại với người sử dụng lao động, người lao động về việc tham gia BHXH, BHYT...