Khai giảng lớp ngoại ngữ dành cho người lao động ở khu công nghiệp

Ngọc Thảo 09:02, 07/11/2023

Ngày 6-11, tại Nhà điều hành Khu công nghiệp Điềm Thụy, Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Ban Quản lý các khu công nghiệp (KCN) Thái Nguyên tổ chức khai giảng lớp ngoại ngữ thí điểm dành cho người lao động đang làm việc tại khu công nghiệp (ảnh).

 

Lớp học do Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì tổ chức, phối hợp với Ban Quản lý các KCN tỉnh cùng một số sở, ngành liên quan, nhằm kịp thời triển khai Kế hoạch số 180/KH-UBND ngày 12/10/2023 của UBND tỉnh về việc tổ chức thí điểm dạy ngoại ngữ cho người lao động tại các KCN trên địa bàn tỉnh. Theo đó sẽ có 3 lớp học ngoại ngữ (gồm: 02 lớp tiếng Hàn Quốc, 01 lớp tiếng Trung Quốc) được tổ chức thí điểm, mỗi lớp có 30 học viên.

Trong thời gian học tập, các học viên được truyền đạt kiến thức cơ bản, kỹ năng giao tiếp ngoại ngữ.

Lớp học được tổ chức với mục tiêu nâng cao kỹ năng giao tiếp, trình độ ngoại ngữ cho người lao động đang làm việc tại các khu công nghiệp... 

Để động viên, khuyến khích người lao động tham gia học, Ban Tổ chức lớp học hỗ trợ chi phí tài liệu, phục vụ, tổ chức lớp học...