Trên 384 triệu đồng ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh

TNĐT 22:58, 02/11/2023

Thực hiện Kế hoạch số 312/KH-MTTQ-BTT ngày 15/9/2023 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh về tổ chức Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2023, tính đến ngày 31/10/2023, Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh đã nhận được sự ủng hộ của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp với tổng số tiền trên 384 triệu đồng.