Xây dựng cơ sở dữ liệu để “việc tìm người - người tìm việc”

Chí Cường 10:30, 02/11/2023

Nhằm nâng cao hiệu quả công tác giải quyết việc làm, giảm tỷ lệ người lao động thất nghiệp, Trung tâm Dịch vụ việc làm (Sở Lao động - TB&XH) đã có nhiều nỗ lực trong việc xây dựng cơ sở dữ liệu “Việc tìm người - Người tìm việc”, với mục tiêu hướng tới là đáp ứng kịp thời cung - cầu của thị trường lao động.


Bình quân mỗi năm có trên 1.500 lao động được Trung tâm Dịch vụ việc làm (Sở Lao động - TB&XH) kết nối việc làm thành công. Trong ảnh: Người lao động làm việc tại Công ty TNHH Phát triển công nghiệp Quang Minh (TP. Sông Công).
Bình quân mỗi năm có trên 1.500 lao động được Trung tâm Dịch vụ việc làm (Sở Lao động - TB&XH) kết nối việc làm thành công. Trong ảnh: Người lao động làm việc tại Công ty TNHH Phát triển công nghiệp Quang Minh (TP. Sông Công).

Thông tư số 11/2022/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động - TB&XH có hiệu lực thi hành từ ngày 15/8/2022. Thông tư hướng dẫn một số nội dung thực hiện hỗ trợ việc làm bền vững thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, trong đó có hướng dẫn việc xây dựng cơ sở dữ liệu "Việc tìm người - Người tìm việc" (gọi tắt là Cơ sở dữ liệu) cho lao động thuộc hộ nghèo.

Sau hơn 1 năm triển khai thực hiện, phần mềm cập nhật Cơ sở dữ liệu tại Trung tâm Dịch vụ việc làm (viết tắt là Trung tâm) đã trở thành công cụ tiện tích phục vụ có hiệu quả việc khai thác thông tin, kết nối cung - cầu lao động.

Theo đó, phần mềm Cơ sở dữ liệu tích hợp nhu cầu tuyển dụng nhân lực của các doanh nghiệp; cơ sở dạy nghề và cập nhật số lượng người lao động (NLĐ) đang có nhu cầu tìm kiếm việc làm. Trên cơ sở các mẫu phiếu đăng ký tìm việc làm dành cho NLĐ, tập thể NLĐ, người sử dụng lao động, người có nhu cầu tìm kiếm việc làm, Trung tâm cập nhật đầy đủ vào Cơ sở dữ liệu các thông tin cơ bản của người tìm việc và của doanh nghiệp cần tuyển dụng lao động.

Ví dụ như thông tin về NLĐ được ghi rõ về trình độ tay nghề, kỹ năng lao động, tình trạng việc làm, tham gia các loại hình bảo hiểm bắt buộc và tự nguyện; thông tin đăng ký lao động của NLĐ thông qua ứng dụng điện tử đăng ký việc làm hoặc các ứng dụng khác có liên quan...

Với doanh nghiệp cũng được cập nhật đầy đủ các thông tin về năng lực, nhu cầu tuyển dụng, vị trí việc làm… và các chế độ, chính ưu đãi, thu hút dành cho NLĐ. Nhờ cập nhật kịp thời, chính xác thông tin về nhu cầu việc làm của NLĐ và nhu cầu tuyển dụng lao động của doanh nghiệp, các phòng chuyên môn của Trung tâm phân tích chính xác tình hình thị trường lao động, từ đó đưa ra được những dự báo chính xác liên quan đến thị trường lao động.

Đã có hàng nghìn doanh nghiệp, cơ sở giáo dục - đào tạo trong ngoài tỉnh được Trung tâm cập nhật thông tin thường xuyên. Theo đó, các doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng thường xuyên khoảng 30.000 chỉ tiêu, tại hơn 30 vị trí việc làm. Trung tâm cũng đã chủ động phối hợp với các huyện, thành phố tăng cường tổ chức các hoạt động khảo sát, nắm bắt nhu cầu tìm kiếm việc làm thường xuyên của hàng nghìn NLĐ.

Hiện nay, Trung tâm tiếp tục nâng cấp hệ thống thiết bị máy móc, phần mềm quản lý để xây dựng hoàn thiện hơn Cơ sở dữ liệu “Việc tìm người - Người tìm việc”. Trong đó, NLĐ được tập hợp các thông tin cơ bản về nhân khẩu học, việc làm, quan hệ lao động của NLĐ được số hóa, lưu trữ, quản lý bằng cơ sở hạ tầng thông tin và từng bước hoàn thiện hơn việc kết nối, chia sẻ với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và các cơ sở dữ liệu khác.

Để khai thông nguồn Cơ sở dữ liệu, Trung tâm tăng cường tuyên truyền về thị trường lao động trên các ứng dụng nền tảng mạng xã hội, qua các phiên giao dịch việc làm trực tiếp, trực tuyến; hướng dẫn NLĐ có nhu cầu tìm việc, nhu cầu học tập và các doanh nghiệp tạo lập tài khoản với Trung tâm.

Trên cơ sở nguồn cung - cầu lao động được quy nạp tại phần mềm quản lý, hàng nghìn lượt NLĐ được tư vấn, giới thiệu việc làm mỗi tháng, trong đó có nhiều người được kết nối việc làm thành công. Cũng qua nền tảng mạng xã hội, nhiều doanh nghiệp được Trung tâm hỗ trợ giải quyết “cơn khát” về nguồn nhân lực.

Việc xây dựng Cơ sở dữ liệu “Việc tìm người - Người tìm việc” giúp Trung tâm nâng cao năng lực quản lý, điều hành, cũng như năng lực của đội ngũ cán bộ. Hiệu quả mang lại là cải thiện chất lượng dịch vụ công, giảm thời gian, chi phí cho NLĐ và doanh nghiệp. Theo đó, nhiều thủ tục hành chính được Trung tâm tiếp nhận, xử lý trên môi trường mạng, góp phần nâng cao hiệu quả công tác giải quyết việc làm, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh...