Tạo thuận lợi cho người lao động bị thất nghiệp

Chí Cường 08:12, 31/10/2023

Trong thời gian chưa có việc làm mới, người lao động (NLĐ) có tham gia Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) được hướng dẫn làm các thủ tục cần thiết để hưởng chế độ trợ cấp thất nghiệp (TCTN). Tuy không nhiều, nhưng đủ chia sẻ gánh nặng chi phí với NLĐ, giúp họ không bị đảo lộn cuộc sống gia đình, sớm trở lại với thị trường lao động.

Lũy kế đến hết tháng 10, Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh đã hướng dẫn lập hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp cho hơn 10.000 lượt người lao động.
Lũy kế đến hết tháng 10, Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh đã hướng dẫn lập hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp cho hơn 10.000 lượt người lao động.

Chị Cao Thị Hương Giang, Trưởng Phòng BHTN (Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh), chia sẻ: Với vai trò là cầu nối trong thị trường lao động, chúng tôi tích cực phối hợp với địa phương, với doanh nghiệp để tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến rộng rãi các chính sách liên quan đến BHTN; tổ chức các hoạt động thu thập thông tin về nguồn nhân lực; nhu cầu việc làm của NLĐ, nhất là việc giải quyết chế độ TCTN cho NLĐ bị mất việc làm.

Trong lúc chờ đợi làm thủ tục hưởng tiền TCTN, anh Trần Văn Dũng, 46 tuổi, cho biết: Do công ty gặp khó khăn nên tôi phải nghỉ việc. Tôi đã được cán bộ Trung tâm Dịch vụ việc làm hướng dẫn làm hồ sơ hưởng TCTN. Theo giải thích của cán bộ, với NLĐ đã đóng BHTN từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 24 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động; có đăng ký thất nghiệp và nộp hồ sơ hưởng TCTN tại Trung tâm Dịch vụ việc làm, chưa tìm được việc làm sau 15 ngày, kể từ ngày nộp hồ sơ hưởng BHTN, trường hợp của tôi, có 162 tháng tham gia BHTN, sẽ được hưởng trợ cấp 12 tháng, với tổng số tiền hơn 38 triệu đồng.

Ngồi gần với anh Dũng, chị Lương Thị Bích Huyền góp chuyện: Quan trọng là thời gian nộp hồ sơ tại Trung tâm Dịch vụ việc làm. Trong thời hạn 3 tháng bị doanh nghiệp chấm dứt hợp đồng lao động, chưa có việc làm mới, chúng tôi được hướng dẫn nộp hồ sơ xin hưởng TCTN với Trung tâm. Vì nếu để quá thời hạn 90 ngày, kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động, cơ quan chức năng sẽ xác định NLĐ bị mất việc làm nhưng không có nhu cầu hưởng TCTN. Thời gian đóng BHTN sẽ được bảo lưu làm căn cứ tính TCTN cho những lần hưởng tiếp theo. Như bản thân tôi có thời gian tham gia BHTN 78 tháng, được hưởng TCTN 6 tháng, với tổng số tiền hơn 19 triệu đồng.

Để được hưởng tiền TCTN, anh Dũng, chị Huyền cũng như tất cả các trường hợp có tham gia đóng BHTN đều thực hiện đầy đủ các bước cần thiết, như lập hồ sơ đề nghị hưởng TCTN với Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh trong thời hạn 3 tháng, kể từ ngày nơi làm việc có quyết định cắt hợp đồng lao động.

Mức hưởng TCTN được tính theo mức lương bình quân của 6 tháng liền kề trước khi mất việc làm là 60%, nhưng tối đa không quá 5 lần mức lương cơ sở đối với NLĐ thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định; hoặc không quá 5 lần mức lương tối thiểu vùng theo quy định của Bộ luật Lao động đối với NLĐ thực hiện theo chế độ tiền lương do doanh nghiệp quyết định.

Theo đó, thời gian NLĐ được hưởng TCTN tính theo số tháng đóng BHTN, cứ đóng đủ 12 tháng đến đủ 36 tháng thì được hưởng 3 tháng TCTN. Sau đó cứ đóng đủ thêm 12 tháng thì được hưởng thêm 1 tháng TCTN, nhưng tối đa không quá 12 tháng. 

Nhằm tạo thuận lợi cho NLĐ thất nghiệp nhanh chóng tiếp cận với nguồn quỹ BHTN, Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh tổ chức tiếp nhận hồ sơ trên Cổng dịch vụ công quốc gia và nhận hồ sơ trực tiếp tại văn phòng giao dịch.

Trên cơ sở hồ sơ hiện có, Trung tâm tham mưu, trình Sở Lao động - TB&XH ban hành quyết định giải quyết chế độ hưởng TCTN đối với những trường hợp đủ điều kiện; hoặc tạm dừng hưởng TCTN; tiếp tục hưởng TCTN; chấm dứt hưởng TCTN.

Chị Cao Thị Hương Giang lưu ý thêm: Trong thời gian NLĐ hưởng TCTN, hằng tháng, họ phải thông báo về tình trạng đang tìm kiếm việc làm. Còn các trường hợp hưởng TCTN nhưng không thông báo tình trạng tìm kiếm việc làm đúng hạn, sẽ bị tạm dừng hưởng TCTN theo quy định của Nhà nước.