Thái Nguyên: Trên 1.360 cơ sở kinh doanh thuốc liên thông với phần mềm dược Quốc gia

Tùng Lâm 11:58, 09/03/2023

Nhằm đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số, Sở Y tế đã cấp mã liên thông cho 100% các công ty, nhà thuốc, quầy thuốc, tủ thuốc trên địa bàn. Theo đó, đến nay, Thái Nguyên có trên 1.360 cơ sở kinh doanh thuốc liên thông với phần mềm dược Quốc gia.

Hiện nay, Nhà thuốc của Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên đã liên thông với phần mềm dược Quốc gia.
Hiện nay, Nhà thuốc của Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên đã liên thông với phần mềm dược Quốc gia.

Ngoài ra, ngành Y tế cũng đã cấp gần 200 mã định danh cho các cơ sở khám, chữa bệnh; hơn 1.000 mã định danh cá nhân và liên thông gần 130.000 đơn thuốc điện tử lên hệ thống đơn thuốc Quốc gia.

Cùng với các hoạt động chuyển đổi số, ngành Y tế đẩy mạnh công tác quản lý hành nghề dược. Riêng trong năm 2022, Ngành đã cấp chứng chỉ hành nghề dược cho 238 cá nhân; cấp giấy chứng nhận GPP (thực hành tốt nhà thuốc) cho 582 cơ sở; cấp giấy chứng nhận GDP (thực hành tốt phân phối thuốc) cho 4 cơ sở; cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược cho 388 cơ sở; cấp giấy chứng nhận 1 bài thuốc gia truyền. Đồng thời, công bố 11 cơ sở đáp ứng thực hành tốt bảo quản thuốc (GSP).

Bên cạnh việc cấp mới, ngành Y tế cũng thu hồi nhiều giấy chứng nhận, chứng chỉ. Trong đó, thu hồi 241 giấy chứng nhận không còn đủ điều kiện kinh doanh thuốc; 14 chứng chỉ hành nghề dược...