Phòng chống tác hại của thuốc lá: Đẩy mạnh tuyên truyền trong đoàn viên, thanh niên

Tùng Lâm 11:17, 12/12/2022

Thái Nguyên hiện có trên 93,4 nghìn đoàn viên thanh niên (ĐVTN), sinh hoạt tại hơn 470 cơ sở đoàn trực thuộc. Nhằm nâng cao nhận thức cho ĐVTN trong việc phòng, chống tác hại của thuốc lá, thời gian qua, Tỉnh đoàn Thái Nguyên đã có nhiều hoạt động thiết thực.

Chiến sĩ công an TP. Thái Nguyên tuyên truyền cho học sinh Trường THPT Lương Ngọc Quyến về phòng chống bạo lực học đường, tác hại của thuốc lá…
Cán bộ Công an TP. Thái Nguyên tuyên truyền cho học sinh Trường THPT Lương Ngọc Quyến về phòng, chống tác hại của thuốc lá.

Cụ thể, các đoàn viên đã được tuyên truyền về Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan; vai trò của cán bộ, đoàn viên trong phòng, chống tác hại của thuốc lá. Hoạt động tuyên truyền được thực hiện thông qua nhiều hình thức đa dạng như: Tuyên truyền trực tiếp, qua các hội thi, lồng ghép trong các buổi sinh hoạt của tổ chức đoàn…

Thời điểm thuốc lá, thuốc lá điện tử trong trường học cũng đang ngày càng khó kiểm soát như hiện nay, tổ chức đoàn trong các nhà trường trên địa bàn đã chú trọng tuyên truyền, trang bị cho học sinh những kiến thức cơ bản về tác hại của thuốc lá…

Đặc biệt, để công tác tuyên truyền đạt hiệu quả, cán bộ đoàn các cấp còn được hướng dẫn việc triển khai hoạt động truyền thông; phương pháp phòng, chống tác hại của thuốc lá tại cơ quan, nơi làm việc, trường học và các bước xây dựng cơ quan, nơi làm việc, trường học không khói thuốc lá.

Các hoạt động tuyên truyền đã góp phần đẩy lùi hệ lụy do thuốc lá gây ra, nâng cao sức khỏe, nhận thức và hành động của mỗi ĐVTN, giảm tỷ lệ hút thuốc lá trong ĐVTN và người dân.