Tích cực tuyên truyền về tác hại của thuốc lá tới đoàn viên công đoàn

Tùng Lâm 10:39, 05/12/2022

Hiện nay, Công đoàn Viên chức tỉnh Thái Nguyên đang trực tiếp quản lý trên 80 công đoàn cơ sở trực thuộc và công đoàn cơ sở thành viên, với trên 3.000 cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Thời gian qua, Công đoàn Viên chức tỉnh đã có nhiều hoạt động tuyên truyền hiệu quả về công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá đến công chức, viên chức, người lao động.

Đoàn viên công đoàn của Trung tâm Dịch vụ thi đấu và thể thao tỉnh luôn hưởng ứng phong trào xây dựng môi trường làm việc không khói thuốc lá.
Công đoàn Trung tâm Dịch vụ thi đấu thể thao hưởng ứng phong trào Xây dựng môi trường làm việc không khói thuốc lá.

Cụ thể, Công đoàn Viên chức tỉnh đã triển khai hệ thống bảng biểu, pa nô, áp phích, khẩu hiệu, tờ rơi tuyên truyền tại nơi làm việc; gắn biển “Cấm hút thuốc lá” tại những địa điểm dễ quan sát của phòng làm việc, phòng họp, hành lang.

Đồng thời vận động đoàn viên công đoàn tuyên truyền ngay tại gia đình về tác hại của thuốc lá, góp phần nâng cao nhận thức cho cộng đồng về phòng, chống tác hại thuốc lá; hạn chế hút thuốc lá, nhất là ở những nơi công cộng, đông người.

Với những người đang sử dụng thuốc lá, Công đoàn Viên chức tỉnh chỉ đạo các công đoàn cơ sở vận động, khuyến khích cai thuốc lá. Đặc biệt, đưa tiêu chí không hút thuốc lá tại nơi làm việc vào tiêu chuẩn thi đua của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

Để thực hiện có hiệu quả các quy định pháp luật về phòng, chống tác hại của thuốc, trong thời gian tới, Công đoàn Viên chức tỉnh tiếp tục tuyên truyền, phổ biến tới cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên công đoàn về các quy định của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá. Đồng thời vận động cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên thực hiện nghiêm quy định không hút thuốc lá trong khuôn viên cơ quan, đơn vị, cơ sở y tế, nơi công cộng, khu vực sản xuất, nơi có nguy cơ cháy nổ cao…