Thái Nguyên: 80,9% người trưởng thành không hút thuốc lá

Tùng Lâm 10:16, 20/11/2022

Đây là kết quả do Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh phối hợp với các huyện Phú Bình, Phú Lương và TP. Thái Nguyên điều tra về tình hình sử dụng thuốc lá ở người trưởng thành.

Qua nghiên cứu định lượng dựa trên phỏng vấn trực tiếp sử dụng bộ câu hỏi PGATS 2022 (tiến hành phỏng vấn 1.200 người là nam và 1.200 người là nữ) cho thấy, tỷ lệ người hút thuốc hàng ngày là 13,4%, tỷ lệ người thỉnh thoảng hút thuốc là 5,7% và 80,9% người không hút thuốc.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh phối hợp với cơ sở y tế tổ chức tập huấn cho cán bộ về tư vấn cai nghiện thuốc lá tại cộng đồng.
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh phối hợp với cơ sở y tế tổ chức tập huấn cho cán bộ về tư vấn cai nghiện thuốc lá tại cộng đồng.

Nằm trong chương trình điều tra tình hình sử dụng thuốc lá ở người trưởng thành tại Thái Nguyên, Trung tâm cũng đã tiến hành nghiên cứu định tính bằng cách phát 50 phiếu tự điền cho đại diện các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh, các huyện, trạm y tế cấp xã, cơ sở kinh doanh... có liên quan đến thực hiện Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá tại tỉnh Thái Nguyên.

Cùng với đó là quan sát 30 địa điểm làm việc và nơi công cộng trong nhà trên địa bàn tỉnh; phỏng vấn sâu đối với 19 trường hợp và thảo luận nhóm (6 cuộc) với người đại diện các sở, ban, ngành, đoàn thể, cơ sở kinh doanh... có liên quan đến thực hiện Luật Phòng chống tác hại của thuốc lá.

Thông qua các hoạt động trên cho thấy, tình hình sử dụng thuốc lá ở người trưởng thành tại Thái Nguyên đã có chuyển biến tích cực khi tỷ lệ nam giới trưởng thành hút thuốc đã giảm 19,1%  so với 5 năm trước; tỷ lệ hút thuốc thụ động của người dân tại nhà giảm được 55,4%; tỷ lệ hút thuốc thụ động của người dân tại nơi làm việc giảm 38,2%...