Trường Chính trị tỉnh: Nhiều hoạt động phòng, chống tác hại thuốc lá

Trung Thành (Sở Nội vụ) 12:22, 18/11/2022

Nhằm thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Luật phòng, chống tác hại thuốc lá, Trường Chính trị tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động nâng cao nhận thức cho cán bộ, giảng viên, học viên về tác hại của thuốc lá; lợi ích của môi trường làm việc, học tập không có khói thuốc.

Giảng viên Trường Chính trị tỉnh lồng ghép tuyên truyền với công tác giảng dạy nhằm nâng cao nhận thức về tác hại cho các học viên đang học tập tại Trường.
Giảng viên Trường Chính trị tỉnh lồng ghép công tác giảng dạy với tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức cho học viên về tác hại của thuốc lá.

Theo đó, năm 2022, Nhà trường đã triển khai tập huấn, hướng dẫn xây dựng môi trường làm việc, học tập không khói thuốc lá cho cán bộ, giảng viên, học viên. Đặc biệt, tổ chức 6 buổi truyền thông trực tiếp cho học viên các lớp đào tạo, bồi dưỡng.

Cùng với đó, giảng viên Trường Chính trị tỉnh thường xuyên lồng ghép các bài giảng với tuyên truyền về tác hại của thuốc lá cho học viên. Giảng viên Nhà trường cũng có trách nhiệm nhắc nhở, phê bình đối với học viên không chấp hành tốt các quy định về phòng, chống tác hại của thuốc lá.

Bên cạnh đó, Trường Chính trị tỉnh tổ chức lắp đặt pano, khẩu hiệu tuyên truyền trong khuôn viên. Cụ thể, Nhà trường đã tiến hành lắp đặt, dán hơn 50 biển in thông điệp phòng, chống tác hại của thuốc lá tại nhà làm việc, hội trường, phòng học, nhà để xe…

Đây là những hoạt động tuyên truyền có ý nghĩa nhằm nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ, giảng viên, học viên Trường Chính trị tỉnh; đồng thời tạo sức lan tỏa, góp phần chung tay cùng cộng đồng phòng, chống tác hại của thuốc lá.