Đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống tác hại của thuốc lá trong trường học

Tùng Lâm 16:26, 31/10/2023

Thái Nguyên hiện có trên 690 cơ sở giáo dục. Thực hiện Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá, thời gian qua, các trường học đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho giáo viên, học sinh. Đặc biệt là tập trung tuyên truyền tại 192 trường THCS, 33 trường THPT, 9 trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên cấp huyện và Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh.

Trường THPT Lương Ngọc Quyến (TP. Thái Nguyên) lồng ghép các buổi học ngoại khóa với hoạt động tuyên truyền về phòng chống tác hại của thuốc lá, phòng chống đuối nước, phòng chống ma túy...
Trường THPT Lương Ngọc Quyến (TP. Thái Nguyên) lồng ghép các buổi học ngoại khóa với hoạt động tuyên truyền về phòng chống tác hại của thuốc lá, phòng chống đuối nước, phòng chống ma túy...

Theo đó, các cơ sở giáo dục đã tổ chức tốt công tác tuyên truyền, phổ biến Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá thông qua hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp. Cụ thể, tăng cường thực hiện chương trình giáo dục Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá, đổi mới phương pháp dạy học và tuyên truyền, giáo dục pháp luật theo hướng tăng thực hành, phát huy tính tích cực của học sinh.

Cùng với đó là đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục, lồng ghép nội dung phổ biến Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá; tổ chức các cuộc thi tìm hiểu về Luật với các hình thức sinh hoạt văn hóa, văn nghệ... Qua đó góp phần nâng cao nhận thức của giáo viên, học sinh trong việc thực hiện đúng các quy định của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá.