Hỗ trợ trâu, bò cho hộ nghèo: Khi người dân được chọn mua con giống

Trần Nguyên 16:37, 20/03/2024

Hộ dân được toàn quyền quyết định lựa chọn con giống chất lượng tốt nhất, phù hợp với cơ chế, chính sách và điều kiện chăn nuôi, dưới sự kiểm soát, tư vấn của cơ quan chuyên môn. Đó là cách làm hiệu quả ở huyện Định Hóa khi triển khai chính sách hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giảm nghèo bền vững...