Vốn khuyến công tiếp sức doanh nghiệp

Hoàng Cường 09:09, 19/03/2024

Trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, công tác khuyến công đã được sở, ngành chức năng quan tâm triển khai thực hiện với nhiều hoạt động thiết thực. Từ đó, nhiều doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) được “tiếp sức” kịp thời, nâng cao năng lực sản xuất - kinh doanh...