Vì cuộc sống tốt đẹp hơn của phụ nữ, trẻ em miền núi

Tùng Lâm 16:15, 14/03/2024

Thái Nguyên hiện có trên 380 nghìn người dân tộc thiểu số (DTTS), chiếm khoảng 30% số dân toàn tỉnh, trong đó có xấp xỉ 190 nghìn người là phụ nữ. Nhằm giải quyết những vấn đề cấp thiết cho phụ nữ, trẻ em vùng DTTS và miền núi, thời gian qua, các cấp, ngành trong tỉnh đã có nhiều hoạt động hỗ trợ, nhất là trong phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững...