"Tự hào một dải non sông"

Minh Anh 09:02, 19/03/2024

Cùng với cả nước, các cấp bộ đoàn - hội - đội trên địa bàn tỉnh đã tích cực hưởng ứng, lan tỏa cuộc vận động “Tự hào một dải non sông” bằng các chiến dịch đồng bộ như treo bản đồ Việt Nam, thay ảnh đại diện, màn hình điện thoại. Để hưởng ứng Cuộc vận động đã có hơn 1.000 tấm bản đồ Việt Nam được cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh thiếu nhi trên địa bàn tỉnh treo tại nơi học tập, làm việc, sinh hoạt cộng đồng. Những hoạt động này tạo nên một hình ảnh đẹp, lan tỏa lòng yêu nước, tự hào dân tộc...