Giải phẫu bệnh - dẫn đường cho điều trị ung thư

Hoàng Hưng 10:24, 07/06/2024

Phát hiện sớm, chính xác bệnh, đặc biệt là bệnh ung thư sẽ đem lại hiệu quả điều trị cao, chi phí điều trị thấp và ít tác dụng phụ không mong muốn. Đây cũng luôn là yêu cầu hàng đầu trong y học và được đáp ứng tốt bởi chuyên khoa giải phẫu bệnh...