3.500 người cao tuổi tham gia quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6

Lưu Phượng 15:07, 18/03/2023

Ngày 18-3, Hội Người cao tuổi (NCT) Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII và giới thiệu một số chuyên đề năm 2023; giới thiệu cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Các đại biểu người cao tuổi Thái Nguyên tham dự Hội nghị.

Hội nghị được tổ chức tại 63 điểm cầu trong cả nước với sự tham dự của 3.500 đại biểu. Ủy viên Bộ chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa dự và quán triệt tại Hội nghị.

Tại Hội nghị, cán bộ chủ chốt Hội NCT và NCT tiêu biểu của cả nước đã được nghe đồng chí Trương Thị Mai chia sẻ, thông tin những vấn đề về NCT trong nước và trên thế giới; định hướng chính sách, nguồn lực của Đảng và Nhà nước chăm lo, động viên NCT, nhất là trong bối cảnh già hóa dân số gia tăng nhanh như hiện nay.

Các đại biểu cũng được nghe đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa quán triệt một số nội dung cơ bản của Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; nghe lãnh đạo Ban Nội chính Trung ương giới thiệu những nội dung cơ bản trong cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Hội nghị nhằm giúp các đại biểu nắm vững những nội dung cơ bản, điểm mới định hướng của Đảng, chỉ đạo của Chính phủ về công tác NCT và Hội NCT; tạo sự thống nhất về tư tưởng, hành động trong các cấp hội và sự ủng hộ của toàn xã hội nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng; Nghị quyết Đại hội VI Hội NCT Việt Nam, nhiệm kỳ 2021-2026.

Đối với Thái Nguyên, toàn tỉnh hiện đang có trên 175 nghìn NCT, trong đó có trên 168 nghìn người là hội viên Hội NCT. Với nhiều chính sách chăm lo cho NCT, hàng năm, tỉnh có trên 20 nghìn NCT được chúc thọ, mừng thọ; trên 43 nghìn NCT có sổ theo dõi sức khỏe; trên 137 nghìn người có thẻ Bảo hiểm y tế... Công tác quán triệt nghị quyết, văn bản của Đảng, Nhà nước cũng được Hội NCT các cấp trên địa bàn tỉnh quan tâm, nhằm giúp NCT nắm rõ những chủ trương, chính sách, phát huy vai trò xây dựng quê hương, đất nước.