Thái Nguyên: Lập kế hoạch bồi dưỡng trên 4.000 cán bộ lãnh đạo, quản lý

Hằng Nga 12:24, 07/03/2023

Ban Thường vụ Tỉnh ủy vừa ban hành Kế hoạch đào tạo lý luận chính trị (LLCT) và bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ lãnh đạo, quản lý của tỉnh năm 2023.

Trường Chính trị tỉnh được giao nhiệm vụ phối hợp quản lý các lớp cao cấp LLCT mở tại tỉnh; tổ chức đào tạo Trung cấp LLCT và các lớp bồi dưỡng theo phân cấp quản lý bảo đảm đúng quy định. Trong ảnh: Giờ học của lớp trung cấp LLCT.
Trường Chính trị tỉnh được giao nhiệm vụ phối hợp quản lý các lớp cao cấp LLCT mở tại tỉnh; tổ chức đào tạo trung cấp LLCT và các lớp bồi dưỡng theo phân cấp quản lý bảo đảm đúng quy định. 

Theo đó, năm 2023, tỉnh sẽ mở trên 60 lớp đào tạo cho trên 4.000 cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. Về đào tạo cao cấp LLCT có 108 chỉ tiêu (40 chỉ tiêu hệ tập trung, 46 chỉ tiêu hệ không tập trung và 22 chỉ tiêu hệ hoàn chỉnh kiến thức).

Đào tạo hệ trung cấp LLCT tổ chức 30 lớp, trong đó năm 2023 mở 12 lớp và 18 lớp chuyển tiếp từ năm 2021-2022 sang. Bồi dưỡng cập nhật kiến thức cho khoảng 400 cán bộ lãnh đạo đương nhiệm và quy hoạch các chức danh diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý…

Thông qua công tác đào tạo, bồi dưỡng nhằm tăng cường trình độ LLCT, cập nhật thông tin, kiến thức mới, nâng cao trình độ, bản lĩnh chính trị, năng lực lãnh đạo, quản lý, kỹ năng công tác cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp trong hệ thống chính trị của tỉnh. Từ đó đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của tỉnh trong tình hình mới.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu việc đào tạo, bồi dưỡng phải bảo đảm trọng tâm, thiết thực, hiệu quả, phù hợp, đáp ứng yêu cầu nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ đương nhiệm và quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý của tỉnh; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong đào tạo, bồi dưỡng cán bộ...