Quán triệt nội dung cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Lưu Phượng 15:22, 23/05/2023

Ngày 23-5, Đảng ủy Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Hội nghị quán triệt, học tập, tuyên truyền nội dung cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

Hội nghị có sự tham gia của gần 200 cán bộ, đoàn viên thuộc LĐLĐ các huyện, thành phố, công đoàn ngành, công đoàn các doanh nghiệp trên địa bàn.

Cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Tại Hội nghị, đồng chí Hoàng Anh Trung, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đã truyền đạt những tư tưởng chủ đạo, nội dung cơ bản, cốt lõi của cuốn sách. Đây là một cuốn sách rất có giá trị, gồm 612 trang, chia làm 3 phần, tập hợp nhiều bài viết, hình ảnh minh họa, đúc kết những bài phát biểu, bài nói chuyện, chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Nội dung cuốn sách thể hiện tư tưởng xuyên suốt, nhất quán của Đảng ta về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, xây dựng, chỉnh đốn Đảng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên...

Thông qua Hội nghị quán triệt, học tập, tuyên truyền nội dung cuốn sách của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng giúp cho các cán bộ, đoàn viên công đoàn nắm bắt, nhận diện đúng về tình trạng tham nhũng, tiêu cực hiện nay; chủ động, tích cực tham gia phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn tham nhũng, tiêu cực; nâng cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao; đồng thời quán triệt, tuyên truyền về nội dung này đến cán bộ, đoàn viên công đoàn tại cơ quan, đơn vị mình.