Tự hào chín mươi tư mùa Xuân có Đảng

Đoàn Mạnh Tiến 07:46, 10/02/2024

Cứ mỗi độ Xuân về, các tầng lớp nhân dân trên mọi miền đất nước lại nhớ về mùa Xuân Canh Ngọ (năm 1930), nhớ về ngày 3/2/1930, ngày Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời. 94 năm qua, Đảng luôn luôn đồng hành cùng mùa Xuân của dân tộc.

 

Hôm nay, trong không khí rạo rực, náo nức, rộn ràng của đất trời, trong niềm hân hoan cả đất nước mừng Xuân, mừng Đảng, mỗi chúng ta càng tự hào về Đảng kính yêu - 94 năm qua, Đảng đã đưa dân tộc ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.  

94 mùa Xuân có Đảng, bằng sức mạnh của đại đoàn kết dân tộc, nhân dân ta đã làm nên cuộc Cách mạng Tháng Tám vĩ đại, lập nên nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa - Nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Á.

“Chúng ta có quyền tự hào về Đảng của chúng ta, khi chỉ mới 15 tuổi, chỉ có 5.000 đảng viên, Đảng đã lãnh đạo nhân dân đứng lên khởi nghĩa giành chính quyền, đưa nhân dân thoát khỏi ách nô lệ, đứng lên làm chủ đất nước, làm chủ xã hội, làm chủ bản thân, mở ra kỷ nguyên mới, kỷ nguyên độc lập, tự do và chủ nghĩa xã hội” (Hồ Chí Minh toàn tập, tập 2, trang 73). Cuộc Cách mạng Tháng Tám vĩ đại đến mức có thể sánh với hai cuộc cách mạng lớn của thế giới là cuộc cách mạng năm 1776 của nước Mỹ và cuộc cách mạng năm 1791 của nước Pháp” (GS. Phan Huy Lê).

94 mùa Xuân có Đảng, chúng ta đã tiến hành cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân Pháp và giành thắng lợi to lớn, đem lại hòa bình cho một nửa đất nước, đưa miền Bắc tiến lên chủ nghĩa xã hội, làm hậu thuẫn vững chắc cho cuộc đấu tranh của nhân dân miền Nam chống đế quốc Mỹ và bè lũ tay sai.

94 mùa Xuân có Đảng, sau hơn 20 năm bền gan chiến đấu, dân tộc ta đã thắng đế quốc Mỹ - đế quốc hùng mạnh nhất thế giới - giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

“Năm tháng rồi sẽ qua đi, nhưng những thắng lợi vĩ đại của nhân dân ta trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước sẽ mãi mãi đi vào lịch sử như một chiến công hiển hách nhất của thế kỷ Việt Nam XX, như một trong những biểu tượng cao đẹp của chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam” (Diễn văn của Tổng Bí thư Lê Duẩn trong Lễ mừng chiến thắng ngày 15/5/1975).

94 mùa Xuân có Đảng, chúng ta đã giành được những thắng lợi to lớn, toàn diện sau 38 năm tiến hành công cuộc đổi mới như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã khẳng định: “Sau hơn 30 năm của sự nghiệp đổi mới, từ một nước nông nghiệp lạc hậu, ta đã phấn đấu trở thành một nước đang phát triển có thu nhập ở mức trung bình, có kết quả khá quan trọng trong tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, kinh tế tăng trưởng ở mức khá. Chúng ta đã nắm vững và luôn luôn giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, kết hợp có hiệu quả sức mạnh dân tộc và sức mạnh thời đại, sức mạnh trong nước và sức mạnh quốc tế” (trích Diễn văn Khai mạc Đại hội XIII của Đảng).

Không những thế, chúng ta còn đạt được những thắng lợi quan trọng trong việc xây dựng, chỉnh đốn Đảng, chống tham nhũng, tiêu cực, đẩy lùi có hiệu quả dịch bệnh COVID-19…

94 mùa Xuân có Đảng, vị thế đất nước ta ngày càng được khẳng định không chỉ trong khu vực mà trên toàn thế giới. Những đóng góp của Việt Nam đối với khu vực và đối với thế giới được bạn bè quốc tế ghi nhận, đánh giá cao. Việt Nam đã thể hiện rõ trách nhiệm của mình đối với nhiều vấn đề phức tạp trên thế giới, vì hòa bình, ổn định và sự phát triển thịnh vượng. Việt Nam đã trở thành thành viên, đối tác đáng tin cậy, có trách nhiệm đối với cộng đồng khu vực và thế giới.

Một mùa Xuân mới lại về, cũng sẽ là thêm một năm có nhiều thách thức đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân ta. Nhưng với bản lĩnh chính trị được rèn luyện qua 94 mùa Xuân, chúng ta tin rằng Đảng sẽ lãnh đạo đất nước vượt qua mọi thử thách, chèo lái con thuyền cách mạng Việt Nam đến bến bờ vinh quang.