Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên cho ý kiến vào nhiều nội dung quan trọng

Hoàng Anh - Lăng Khoa 17:52, 15/05/2024

Chiều 15-5, đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, chủ trì Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên lần thứ 69, khóa XX, nhiệm kỳ 2020-2025, để thảo luận, cho ý kiến vào 18 nội dung về phát triển kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng và các nội dung chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 19, HĐND tỉnh khóa XIV. Dự Hội nghị có các đồng chí: Trịnh Việt Hùng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh.

 

 

Tại Hội nghị, các đại biểu cho ý kiến vào 3 dự thảo chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với: Công tác quản lý tài nguyên khoáng sản; Đầu tư công, bồi thường, giải phóng mặt bằng, đảm bảo tiến độ và chất lượng công trình xây dựng; Công tác đấu thầu, đấu giá, lựa chọn nhà đầu tư thực hiện các dự án sử dụng nguồn vốn đầu tư ngoài ngân sách.

Hội nghị cũng cho ý kiến vào các dự thảo: Nghị quyết ban hành Danh mục sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực lưu trữ; Nghị quyết quy định cơ chế thu và sử dụng mức thu dịch vụ tuyển sinh các cấp học trên địa bàn tỉnh; Nghị quyết quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế; Nghị quyết phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án bảo vệ và phát triển rừng sản xuất, phòng hộ, đặc dụng và nâng cao năng lực phòng cháy, chữa cháy rừng; nội dung sửa đổi các quy định, quy chế và dự thảo các báo cáo do Ban Tổ chức Tỉnh ủy trình.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Hoàng Sơn chủ trì phần thảo luận.
Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Hoàng Sơn chủ trì phần thảo luận.
Đồng chí Đỗ Đức Công, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, phát biểu tại Hội nghị.
Đồng chí Đỗ Đức Công, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, phát biểu tại Hội nghị.

Theo báo cáo của Ban Cán sự đảng UBND tỉnh, các dự thảo quy định đã được lấy ý kiến của các sở, ngành, địa phương, đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh và được Sở Tư pháp thẩm định theo quy định. Các ý kiến tại Hội nghị nhằm làm rõ thêm tác động của các quy định, chính sách nêu trên đến người dân để Ban Thường vụ Tỉnh ủy nghiên cứu, cho ý kiến trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, ban hành.

Kết luận tại Hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Hải đề nghị: Đối với các nội dung Ban Cán sự đảng UBND tỉnh trình xin ý kiến trước khi trình tại Kỳ họp thứ 19, HĐND tỉnh khóa XIV, Ban Cán sự đảng UBND tỉnh tiếp thu ý kiến tại Hội nghị, hoàn thiện hồ sơ, văn bản trình HĐND tỉnh bảo đảm chặt chẽ, chính xác, đúng quy định; Đảng đoàn HĐND tỉnh chỉ đạo HĐND tỉnh chỉ đạo thẩm định, thẩm tra, xem xét, quyết định theo thẩm quyền và ban hành sau khi bảo đảm tuân thủ đúng, đầy đủ các căn cứ pháp luật.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Hải phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Hải phát biểu kết luận Hội nghị.

Đối với dự thảo các quy định, chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy liên quan đến lĩnh vực đầu tư công, đầu tư ngoài ngân sách, quản lý tài nguyên, khoáng sản, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Ban Cán sự đảng UBND tỉnh, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy tiếp thu các ý kiến, khẩn trương hoàn thiện bảo đảm đầy đủ, chặt chẽ, đúng chủ trương, quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Đối với nội dung báo cáo, xin ý kiến về chủ trương cấp phép khai thác đất san lấp trong diện tích thực hiện Dự án xây dựng Khu thể thao sân gôn Tân Thái, xã Tân Thái (Đại Từ), đồng chí đề nghị Ban Cán sự đảng UBND tỉnh chỉ đạo UBND tỉnh xem xét, quyết định theo thẩm quyền, đúng quy định của pháp luật, tuyệt đối không để xảy ra tiêu cực, tham nhũng, lãng phí...

* Chiều cùng ngày, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Hải chủ trì Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 33, khóa XX.

 

Tại Hội nghị, các đại biểu được quán triệt những nội dung cơ bản trong các chỉ thị của Ban Bí thư Trung ương Đảng: Chỉ thị số 31-CT/TW ngày 19/3/2024 về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác an toàn, vệ sinh lao động trong tình hình mới; Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 10/4/2024 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định và phát triển bền vững ngành thủy sản. Đồng thời, Hội nghị cho ý kiến vào dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện Quy chế bầu cử trong Đảng ban hành kèm theo Quyết định số 244-QĐ/TW ngày 9/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI.