Phú Lương chú trọng giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên

Duy Phương 09:01, 24/10/2023

Thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”, Đảng bộ huyện Phú Lương đã đề ra nhiều giải pháp, trong đó đặc biệt chú trọng nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Thanh niên thảo luận tại buổi tọa đàm về vai trò, trách nhiệm của đoàn viên, thanh niên, học sinh trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng do Huyện đoàn Phú Lương tổ chức (tháng 7-2023).
Thanh niên thảo luận tại buổi tọa đàm về vai trò, trách nhiệm của đoàn viên, thanh niên, học sinh trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng do Huyện đoàn Phú Lương tổ chức (tháng 7-2023).

Theo đồng chí Hà Thị Hường, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện: Xác định công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên là “đi trước mở đường”, Đảng bộ huyện đã chỉ đạo các cấp ủy chủ động đổi mới hình thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác này.

5 năm qua, trong những đợt học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, số đảng viên tham gia học tập đều đạt trên 95%. Ban Tuyên giáo Huyện ủy cũng tham mưu tổ chức gần 50 hội nghị báo cáo viên trực tiếp và trực tuyến với gần 5.000 lượt cán bộ, đảng viên tham dự.

Qua đó, các cấp ủy, báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội được kịp thời cung cấp thông tin thời sự, nhiều chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Đáng chú ý, việc triển khai học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng ở huyện Phú Lương từng bước được đổi mới, ngoài các hội nghị là sinh hoạt chuyên đề, tọa đàm trao đổi, hội thi, sinh hoạt chi bộ.

Thời gian qua, huyện cũng triển khai 3 đợt thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, thu hút trên 500 lượt cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên tham gia.

Một số đơn vị điển hình có cách làm sáng tạo, hiệu quả trong việc giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, như Trung tâm Chính trị huyện thực hiện tốt việc lồng ghép nội dung bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong các bài giảng lý luận chính trị. Huyện đoàn Phú Lương tổ chức nhiều hoạt động thiết thực nhằm bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Bên cạnh phát động các phong trào thu hút đoàn viên Thanh niên tham gia, như: “Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc”; “Phong trào Thanh niên tình nguyện”; chương trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi”…, tuổi trẻ Phú Lương đã thực hiện hiệu quả việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng.

Hiện, 100% cơ sở đoàn trực thuộc Huyện đoàn đã thành lập và duy trì các trang fanpage trên Facebook, Zalo, đăng tải kịp thời các tin, bài tuyên truyền, lan toả những tấm gương người tốt, việc tốt, câu chuyện đẹp; đấu tranh phản bác kịp thời các tin đồn, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch.

Bên cạnh đó, Đảng bộ huyện Phú Lương cũng chú trọng làm tốt việc nêu gương những người tốt, việc tốt; lấy nhân tố tích cực để đẩy lùi tiêu cực; đồng thời phê phán, đấu tranh với những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, vi phạm những chuẩn mực đạo đức, lối sống.

Việc tuyên truyền được huyện đẩy mạnh qua các kênh thông tin chính như: Trang thông tin điện tử, bản tin của ngành cũng như nêu gương trực tiếp tại các cuộc họp, sinh hoạt chi bộ nhằm tạo sức lan tỏa trong chi bộ và trong toàn Đảng bộ.

Các chi, đảng bộ, cơ quan, đơn vị, địa phương của huyện đã tận dụng ưu thế mạng xã hội nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền trong tình hình mới với gần 200 tài khoản Facebook, fanpage phục vụ tuyên truyền hiệu quả, như: "Trà Phú Lương"; "Chè Xanh Phú Lương”; “Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thông huyện Phú Lương”; "Thanh Niên Phú Lương"; “Đại đoàn quân tiên phong”… 

Phú Lương cũng là một trong những đảng bộ điển hình của tỉnh chủ động tổ chức thực hiện có hiệu quả Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".

Qua đó, huyện kịp thời phát hiện, biểu dương, tuyên truyền các mô hình hay, cách làm sáng tạo, gương "người tốt, việc tốt", lan tỏa trong cộng đồng. Từ năm 2019 đến nay, huyện đã khen thưởng 58 tập thể, 94 cá nhân điển hình, tiêu biểu trên các lĩnh vực.

Với việc thực hiện đồng bộ các giải pháp, trong đó có đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, Đảng bộ huyện Phú Lương đã từng bước nâng cao nhận thức, niềm tin, lập trường, tư tưởng chính trị của cán bộ, đảng viên, công nhân, viên chức và người lao động; xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp của huyện vừa hồng vừa chuyên, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội.