TP. Sông Công: Duy trì 114 mô hình “Dân vận khéo"

Trịnh Phương 18:23, 08/03/2023

Thực hiện Đề án số 03-ĐA/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ TP. Sông Công về “Tiếp tục đổi mới công tác dân vận, phát huy dân chủ, tăng cường hoạt động giám sát và phản biện xã hội giai đoạn 2021-2025”, đến nay, TP. Sông Công đã xây dựng, duy trì 114 mô hình “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực. Trong đó có 76 mô hình tập thể và 38 mô hình cá nhân.

Năm 2022, xã Bá Xuyên (TP. Sông Công) đã vận động nhân dân hiến hàng nghìn mét vuông đất các loại để bê tông hóa trên 3km đường giao thông.
Xã Bá Xuyên (TP. Sông Công) đã vận động nhân dân hiến hàng nghìn mét vuông đất các loại để bê tông hóa nhiều đoạn đường giao thông.

Để triển khai có hiệu quả nội dung này, việc nâng cao chất lượng các cuộc vận động, phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đã được TP. Sông Công chú trọng. Những tấm gương tiêu biểu trong các phong trào thi đua được thành phố kịp thời phát hiện, nêu gương và nhân rộng...

Giai đoạn 2021-2022, TP. Sông Công đã vận động nhân dân hiến trên 7.600m2 đất các loại để xây dựng mới trên 20km đường giao thông, 15km kênh mương nội đồng; vận động các doanh nghiệp ủng hộ và lắp đặt 7 bộ dụng cụ, thiết bị luyện tập thể thao ngoài trời, trị giá gần 250 triệu đồng...

Thời gian tới, TP. Sông Công xác định nhiệm vụ tiếp tục triển khai có hiệu quả phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên cơ sở bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương. Trong đó, chú trọng duy trì, nhân rộng những mô hình hay, cách làm sáng tạo, đưa việc xây dựng mô hình “Dân vận khéo” trở thành phong trào thi đua rộng khắp trên địa bàn.