Siết chuẩn đầu vào và đầu ra các cơ sở đào tạo cử nhân luật

Theo hanoimoi.com.vn 11:18, 28/11/2022

Bộ Tư pháp đang chủ trì xây dựng dự thảo Đề án “Các giải pháp tăng cường kiểm soát và nâng cao chất lượng đào tạo cử nhân luật”.

Đề án được xây dựng với mục đích đánh giá thực trạng đào tạo cử nhân luật của Việt Nam theo yêu cầu của chiến lược cải cách tư pháp; đề xuất các giải pháp tăng cường kiểm soát và nâng cao chất lượng đào tạo cử nhân luật mang tính then chốt và toàn diện để khắc phục được những hạn chế, bất cập; làm cơ sở cho việc xây dựng nội dung của Chiến lược xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045, trong đó có Chiến lược cải cách tư pháp.

Đề án được xây dựng gồm 7 mục, đưa ra các tiêu chí cao hơn, mạnh dạn xây dựng các giải pháp có hiệu quả để tăng cường chất lượng đào tạo cử nhân luật. Điển hình là triển khai xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện chuẩn chương trình đào tạo cử nhân nhóm ngành luật theo các quy định của khung trình độ quốc gia Việt Nam; quy định siết chặt chuẩn đầu vào, chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo, điều kiện đội ngũ giảng viên, cơ sở vật chất, điều kiện thực hành, thực tập; tăng cường công tác dự báo và sớm công bố thông tin về nhu cầu tuyển dụng, nhu cầu đào tạo.