Giám sát về chuyển đổi số tại Sở Giáo dục và Đào tạo

Thu Hà 14:50, 24/05/2023

Ngày 24-5, Đoàn giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy do đồng chí Đặng Xuân Trường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, làm Trưởng đoàn có buổi giám sát chuyên đề về việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thức hiện Nghị quyết số 01-NQ/TU ngày 31/12/2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về Chương trình chuyển đổi số (CĐS) tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, tại Sở Giáo dục và Đào tạo.

 

Theo báo cáo, việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 01 đã được Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở quan tâm, chỉ đạo thực hiện; các nhiệm vụ về CĐS đảm bảo hiệu quả và đúng tiến độ. Sở đã ban hành và thực hiện Kế hoạch CĐS ngành Giáo dục, trong đó xác định rõ mục tiêu, các nhiệm vụ, giải pháp phù hợp và khả thi.

Cùng với đó, Ngành đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền, tham mưu chính sách, phát triển nguồn nhân lực; đầu tư phát triển hạ tầng kỹ thuật đáp ứng yêu cầu CĐS; chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ xây dựng chính quyền điện tử hướng tới chính quyền số, kinh tế số, xã hội số đối với lĩnh vực giáo dục đào tạo.

Thông qua CĐS, Ngành đã tạo được bước chuyển mạnh mẽ, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ các năm học 2020-2021, 2021-2022 trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp.

Tuy nhiên, Ngành vẫn còn gặp khó khăn trong CĐS do: Thiếu nguồn lực và chuyên môn; hạ tầng công nghệ còn hạn chế; an ninh mạng, an toàn thông tin vẫn còn nhiều thách thức...

Tại buổi Giám sát, các thành viên Đoàn giám sát và lãnh đạo Sở Giáo dục và đào tạo đã trao đổi, làm rõ các nội dung liên quan đến việc ứng dụng CĐS trong công tác quản lý giáo dục, dịch vụ công trực tuyến, quản lý dạy học, ứng dụng CĐS vào xây dựng bài giảng điện tử…

Phát biểu kết luận, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp thu ý kiến các thành viên Đoàn giám sát; hoàn chỉnh báo cáo, trong đó chú ý các chỉ tiêu nội ngành, ngoại ngành; tích cực tập huấn cho đội ngũ giáo viên về CĐS; tăng cường kiểm tra, đánh giá kết quả CĐS…