Thái Nguyên: 99,67% trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia

Hằng Nga 15:16, 07/06/2023

Năm học 2022-2023, công tác xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia tiếp tục được ngành Giáo dục và các địa phương trong tỉnh quan tâm. Theo đó, đến hết tháng 5/2023, Thái Nguyên có 602/683 trường học các cấp đạt chuẩn quốc gia, đạt tỷ lệ 88,14%.

rường Tiểu học Hương Sơn, phường Hương Sơn (TP.Thái Nguyên) đạt kiểm định chất lượng cấp độ 3 và trường chuẩn Quốc gia mức độ 2.
Trường Tiểu học Hương Sơn, phường Hương Sơn (TP. Thái Nguyên) đạt kiểm định chất lượng cấp độ 3 và trường chuẩn quốc gia mức độ 2.

Trong số đó, nhiều nhất là cấp Tiểu học với 203/210 trường đạt chuẩn quốc gia, bằng 99,67%; tiếp đến là cấp Mầm non có 210/248 trường, đạt tỷ lệ 88,64%; cấp THCS có 166/192 trường, đạt tỷ lệ 88,46%; thấp nhất là khối các trường THPT với 23/33 trường đạt chuẩn quốc gia, chiếm tỷ lệ 69,7%.

Trước đó, thời điểm năm 2020, toàn tỉnh có 84,04% số trường đạt chuẩn quốc gia. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025, đề ra mục tiêu phấn đấu đến năm 2025 có 90% trường học trên địa bàn đạt chuẩn quốc gia.


Từ khóa:

trường học

chuẩn quốc gia