TP. Thái Nguyên: 99,4% cán bộ quản lý, giáo viên đạt chuẩn trở lên

Thảo Nguyên 15:24, 29/01/2024

Trong ngành Giáo dục TP. Thái Nguyên hiện có 3.367 cán bộ, giáo viên, nhân viên trong biên chế, công tác tại 125 trường công lập ở cấp học mầm non, tiểu học và THCS. 

Giáo viên tham gia Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp tiểu học TP. Thái Nguyên.
Giáo viên tham gia Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp tiểu học TP. Thái Nguyên.

Thời gian qua, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố đã tham mưu tích cực cho UBND TP. Thái Nguyên triển khai đề án Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030; chỉ đạo các cơ sở giáo dục chủ động rà soát, xây dựng kế hoạch, tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn nhằm đảm bảo và nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, nâng chuẩn đối với cán bộ, giáo viên.

Đến nay, số cán bộ quản lý, giáo viên đạt chuẩn trở lên là 2.986 người (bằng 99,4%), trong đó có 1.213 cán bộ quản lý, giáo viên đạt trên chuẩn, bằng 40,3% (cấp mầm non đạt 97,9%; cấp tiểu học đạt 4,4%; cấp THCS đạt 19,5%), vượt 5,3% so với chỉ tiêu của tỉnh đề ra đến năm 2025. 

Thời gian tới, Phòng Giáo dục và Đào tạo TP Thái Nguyên chỉ đạo các nhà trường tiếp tục khuyến khích, tạo điều kiện để cán bộ quản lý, giáo viên tham gia các lớp đào tạo đạt chuẩn và nâng chuẩn; đồng thời tăng cường tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ, giáo viên.