TP. Thái Nguyên: 22 trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2

Thảo Nguyên 11:53, 02/02/2024

Năm học 2023-2024, TP. Thái Nguyên có 149 trường mầm non, tiểu học, THCS (gồm 125 trường công lập, 24 trường ngoài công lập); 29 cơ sở giáo dục mầm non độc lập. Theo đó, thành phố có tổng số 2.382 nhóm lớp, 75.219 học sinh. Đến nay, toàn thành phố có 112/125 trường công lập đạt chuẩn Quốc gia (bằng 89,6%), trong đó có 22 trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2 (bằng 17,6%).

Giờ hoạt động ngoại khóa của học sinh Trường Tiểu học Nguyễn Viết Xuân (TP. Thái Nguyên).
Giờ hoạt động ngoại khóa của học sinh Trường Tiểu học Nguyễn Viết Xuân (TP. Thái Nguyên).

Cụ thể, cấp học mầm non có 40/48 trường công lập đạt chuẩn Quốc gia (bằng 83,33%), trong đó có 7 trường đạt chuẩn mức độ 2 (bằng 14,58%). Cấp tiểu học có 37/41 trường công lập đạt chuẩn Quốc gia (bằng 90,02%), trong đó có 11 trường đạt chuẩn mức độ 2 (bằng 26,82%). Cấp THCS có 35/36 trường công lập đạt chuẩn Quốc gia (bằng 97,22%), trong đó có 4 trường đạt chuẩn mức độ 2 (bằng 11,11%).

Ngoài ra, có 2/24 trường ngoài công lập đạt chuẩn Quốc gia (bằng 8,3%).

Thời gian tới, Phòng Giáo dục và Đào tạo TP. Thái Nguyên tiếp tục tham mưu với UBND thành phố đầu tư cơ sở vật chất, quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ, nhà giáo; chỉ đạo các trường học duy trì đạt chuẩn Quốc gia và phấn đấu nâng chuẩn...