Năm học 2022-2023: Tuyển sinh 450 chỉ tiêu lớp 6 các trường nội trú THCS

17:33, 11/03/2022

Theo quyết định phê duyệt kế hoạch tuyển sinh năm học 2022-2023 do UBND tỉnh mới ban hành, toàn tỉnh tuyển sinh 450 chỉ tiêu lớp 6 các trường nội trú THCS. Theo đó, 5 trường phổ thông dân tộc nội trú gồm: THCS Định Hóa, Đại Từ, Đồng Hỷ, Phú Lương và Nguyễn Bỉnh Khiêm, mỗi trường được giao 90 chỉ tiêu tuyển sinh.

Đối tượng tuyển chọn là người dân tộc thiểu số có hộ khẩu thường trú và định cư từ 3 năm trở lên (tính đến ngày tuyển sinh) ở các xã, xóm, bản đặc biệt khó khăn; học sinh thuộc vùng tạo nguồn cán bộ cho các dân tộc. Các trường được tuyển số học sinh là người dân tộc Kinh ở các xã, xóm, bản vùng đặc biệt khó khăn không quá 5% tổng chỉ tiêu.

Đối tượng tuyển thẳng vào trường THCS nội trú là học sinh người dân tộc thiểu số ít người, gồm 16 dân tộc: Cống, Mảng, Pu Péo, Si La, Cờ Lao, Bố Y, La Ha, Ngái, Chứt, Ơ Đu, Brâu, Rơ Măm, Lô Lô, Lự, Phà Thẻn, La Hủ; học sinh thuộc đối tượng tuyển chọn nêu trên và đạt giải cấp quốc gia trở lên về văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao.

Học sinh dự tuyển vào các trường THCS nội trú được xét ưu tiên theo thứ tự: Con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con của người được cấp “Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh”, con của người có công với nước; mồ côi cả cha lẫn mẹ; học sinh thuộc hộ nghèo, cận nghèo; học sinh là người dân tộc thiểu số ít người hơn.