Tỷ lệ đạt trong sát hạch lái xe ô tô giảm mạnh

Dương Hưng 11:05, 24/08/2022

Từ khi áp dụng phần thi mô phỏng (từ 1/6/2022), các trung tâm sát hạch lái xe ô tô trên địa bàn tỉnh đã thực hiện sát hạch cho 4.403 học viên. Trong đó, có 2.087 học viên đạt (tương đương tỷ lệ 47,4%), giảm khoảng 17% so với với thời gian trước đó.

Thực hành lái xe ô tô tại Trường Trung cấp nghề Thái Nguyên.
Thực hành lái xe ô tô tại Trường Trung cấp nghề Thái Nguyên.

Theo đánh giá của các cơ sở đào tạo, tỷ lệ học viên không đạt cao là do số lượng tình huống mô phỏng nhiều (120 tình huống), học viên chưa thực sự đầu tư thời gian, nghiên cứu các tình huống trước khi sát hạch. Bên cạnh đó, một số học viên chưa thành thạo kỹ năng sử dụng máy tính nên xử lý tình huống mô phỏng còn chậm, nhầm lẫn. Vì vậy, thời gian tới, các cơ sở đào tạo sẽ yêu cầu các giáo viên dạy lái xe ô tô tăng thời gian ôn luyện, hướng dẫn phần thi mô phỏng.

Thực hiện Thông tư 04/2022/TT-BGTVT ngày 22/4/2022 của Bộ Giao thông Vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 12/2017/TT-BGTVT quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ, từ ngày 1/6/2022, trong sát hạch lái xe có phần thi mô phỏng các tình huống giao thong. Khi sát hạch, các học viên sẽ thực hiện 10 tình huống mô phỏng trên máy tính, phải đạt mức tối thiểu 35/50 điểm.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 9 cơ sở đào tạo và 4 trung tâm sát hạch lái xe ô tô, với quy mô đào tạo, sát hạch 30.000 học viên/năm.