Rà soát, điều chuyển 97 quốc lộ thành đường địa phương

Theo hanoimoi.com.vn 08:24, 20/08/2022

Trên cơ sở quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Tổng cục Đường bộ Việt Nam (Bộ Giao thông - Vận tải) vừa yêu cầu các cục quản lý đường bộ khu vực, các sở giao thông - vận tải tiếp tục rà soát, đề xuất điều chuyển các đoạn, tuyến quốc lộ không có trong quy hoạch, các đoạn quốc lộ có đường thay thế và các trường hợp khác để chuyển thành đường địa phương.

Quốc lộ 2B đoạn qua xã Định Trung, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.
Quốc lộ 2B đoạn qua xã Định Trung, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.

Cụ thể, Quy hoạch phát triển mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 sẽ chuyển khoảng 650km quốc lộ thành đường địa phương.

Trong đó, vùng trung du miền núi phía Bắc có 20 tuyến quốc lộ được chuyển thành đường địa phương với chiều dài hơn 66km.

Vùng Đồng bằng sông Hồng có 23 tuyến, đoạn tuyến với chiều dài hơn 195km.

Vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung có 31 tuyến, đoạn tuyến với chiều dài hơn 184km.

Vùng Tây Nguyên có 2 tuyến, đoạn tuyến với chiều dài hơn 50km.

Vùng Đông Nam Bộ có 7 tuyến với chiều dài hơn 37km.

Vùng Đồng bằng sông Cửu Long có 14 tuyến với chiều dài hơn 115km.